Polysorbat

Følgende præparater indeholder Polysorbat:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Polysorbat. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.
Præparat Medicinvirksomhed
Lonquex TEVA
Vocabria GSK Pharma