Adtralza® bruges til behandling af

Børneeksem

Adtralza®

D11AH07
 

Adtralza® er et middel mod atopisk eksem. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Adtralza® anvendes til behandling af voksne med moderate til svære tilfælde af atopisk eksem. 

 

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden. 

 

Voksne 

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg (fire injektioner a 150 mg), efterfulgt af 300 mg (to injektioner a 150 mg), som gives hver 2. uge.
 • Midlet kan gives i låret eller maven, undtagen i de 5 cm omkring navlen.
  Hvis indsprøjtningen gives af en anden person, kan overarmen også benyttes.
 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver dosis.
 • Hvis behandlingen har effekt, kan lægen ændre dosis til hver 4. uge.
 • Hvis der ikke ses synlig effekt efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hvis du har haft delvis effekt af Adtralza®, skal du muligvis fortsætte behandlingen i længere tid.

 

Bemærk:  

 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Begrænset erfaring ved ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.
 • Adtralza® kan bruges sammen med medicin mod eksem, som du påfører huden, eller det kan bruges alene.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Luftvejsinfektion.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergisk reaktion i øjet, Øjenbetændelse.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hornhindebetændelse.

Særlige advarsler

 • Adtralza® nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Adtralza®.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at undertrykke kroppens immunforsvar og dæmpe vævsreaktionen (inflammationen) ved atopisk eksem.  

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionssprøjterne skal tages ud af køleskab mindst 30 minutter før brug.
 • Kun til engangsbrug.
 • Injektionssprøjten må ikke omrystes.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan om nødvendigt opbevares højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25⁰C). Må ikke genplaceres i køleskab, og evt. resterende injektionssprøjter skal kasseres efter 14 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 150 mg tralokinumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg 4 stk. (2 x 2) 11.449,80
 
 
 

Revisionsdato

30.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...