AJOVY

N02CD03
 

AJOVY er et middel mod migræne. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

AJOVY anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden. 

 

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden (subkutant).  

 

Der er to muligheder for dosering: 

 • enten 1 dosis (225 mg) én gang om måneden
 • eller evt. 3 doser (675 mg) hver 3. måned.
 • Hvis der skiftes doseringsregime undervejs i behandlingen, skal den første dosis i det nye regime gives på samme dag, som du skulle have behandlingen fra det forrige regime.
 • Du kan godt få andre midler mod migræne samtidig med behandlingen med AJOVY.
 • Fordelene ved behandlingen bør vurderes inden for de første 3 måneder. Derefter anbefales regelmæssig vurdering af behovet for fortsat behandling.

Bemærk: 

 • Der er ingen erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Der bør skiftes indsprøjtningssteder (mave, lår eller overarm), og indsprøjtningerne bør ikke gives i områder, hvor huden er irriteret (fx ved ømhed, blå mærker, rødme).

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hudkløe.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhedsreaktioner, Nældefeber.
Hududslæt.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Der har i sjældne tilfælde været patienter, der fik anafylaktiske reaktioner - en akut alvorlig allergisk tilstand. De fleste forekom inden for 24 timer efter injektionen, mens nogle forekom senere. 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 5 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • AJOVY tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAB).
 • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 30 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 24 timer ved højst 25°C. Evt. ikke anvendte injektionspenne/-sprøjter må ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres efter de 24 timer.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 225 mg fremanezumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 225 mg fremanezumab. 

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriummethylendiamintetraacetat : injektionsvæske, opl. i pen 225 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 225 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg
L-Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 225 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 225 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 225 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 225 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 225 mg 1 stk. 4.796,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 225 mg 3 stk. 14.354,40
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg 1 stk. 4.796,00

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  225 mg

Mål i mm: 153 x 25
AJOVY, Inj. væske opl. i fyldt pen, 225 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  225 mg

Mål i mm: 120 x 25
AJOVY, Inj. væske i sprøjte, 225 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

01.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...