TAKHZYRO

B06AC05
 

TAKHZYRO er et middel til forebyggelse af anfald af angioødem. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

TAKHZYRO anvendes til: 

 • Forebyggelse af anfald af arveligt angioødem.

Arveligt angioødem skyldes mangel på eller nedsat funktion af proteinet C1-hæmmer, hvorved koncentrationen i blodet af bradykinin øges. For meget bradykinin fører til symptomer som hævelser, smerter, kvalme og diarré. 

 

Kan anvendes af patienten selv efter oplæring. 

 

Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden. 

 

Voksne og børn over 12 år 

 • Sædvanligvis 300 mg hver 2. uge.

 

Bemærk: 

 • Du skal give indsprøjtningen under huden i maveskindet, låret eller ydersiden af overarmen, og du bør skifte indsprøjtningssted hver gang.
 • Glemt dosis
  • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den hurtigst muligt, dog senest 10 dage før næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 10 dage til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Plettet udslæt med fortykkelse af huden.
Muskelsmerter.

Særlige advarsler

Hvis du oplever alvorlige overfølsomhedsreaktioner, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen med TAKHZYRO skal stoppes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at nedsætte mængden af bradykinin i blodet og dermed forebygge arveligt angioødem.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 14 dage.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Undgå kraftig rystning af hætteglas eller injektionssprøjter. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (under 25°C) i højst 14 dage i én enkelt periode. Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. Derfor kasseres resterende hætteglas og injektionssprøjter efter de 14 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg lanadelumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 300 mg lanadelumab. 

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Histidin : injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i hætteglas 300 mg 1 stk. 134.243,20
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg 1 stk. 134.243,20
 
 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...