Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb. bruges mod

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" er et middel mod Parkinsons sygdom. Kombinationspræparat.  

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" anvendes ved Parkinsons sygdom.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg, 125+31,25+200 mg, 150+37,5+200 mg, 175+43,75+200 mg, 200+50+200 mg, 50+12,5+200 mg og 75+18,75+200 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg, 125+31,25+200 mg, 150+37,5+200 mg, 175+43,75+200 mg, 200+50+200 mg, 50+12,5+200 mg og 75+18,75+200 mg.
 • Kan om nødvendigt knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg, 125+31,25+200 mg, 150+37,5+200 mg, 175+43,75+200 mg, 200+50+200 mg, 50+12,5+200 mg og 75+18,75+200 mg.
 • Synkes hele.   

 • Tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.
Doseringen er individuel og justeres efter behov, dog højst 7 tabletter i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Det anbefales, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Ledsmerter Muskelsmerter
Ufrivillige rykkende bevægelser
Urinen farves rødbrun
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser
Mavesmerter Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Træthed
Faldtendens
Hukommelsesbesvær, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Psykiske ændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser Mareridt, Søvnforstyrrelser
Øget svedtendens
Forværring af for lavt blodtryk**
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synsforstyrrelser******
Nervebetændelse fx på arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverpåvirkning
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nældefeber
Misfarvning af urinen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Misfarvning af tænder og tunge
Hudkræft****, Modermærkekræft****
Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***
Øget sexlyst***

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage lægemidlet med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).  

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).  

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.  

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.  

  

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.   

  

****** Lægemidlet kan muligvis i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.   

Det skal du vide, når du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Hvornår må du ikke tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Hvornår må du ikke tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" bør ikke anvend...

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" bør ikke anvendes:   

 • har svære hjertekramper
 • hvis man er konfus
 • hvis man har en depression eller akutte psykoser
 • ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" skal anvendes med for...
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" skal anvendes med forsigtighed:
  • hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser
  • ved alvorlige lungesygdomme
  • ved astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen. Forsigtighed tilrådes bl.a. i forbindelse med bilkørsel.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Visse midler mod psykoser nedsætter virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion". Omvendt kan Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere (isocarboxacid) og kun med forsigtighed med MAO-hæmmere mod Parkinsons sygdom (rasagilin og selegilin).
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" kan en sjælden gang, når det gives sammen med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), øge blodtrykket.
 • Hvis du tager jernholdige midler, skal disse tages mindst 4 timer før eller efter indtagelse af Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", da jern ellers kan nedsætte virkningen af din parkinson-behandling.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

Alkohol og Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" påvi...

Alkohol og Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Levodopa/Carbi...

Ingen restriktioner. Du kan bruge Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.
Doseringen er individuel og justeres efter behov, dog højst 7 tabletter i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Det anbefales, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Sådan virker Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet () for alle tre stoffer er mellem 0,4-3 timer.

Hvad indeholder Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
Carbidopa (12,500 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (50 mg)
Farve
75+18,75+200 mg
Carbidopa (18,750 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (75 mg)
Farve
100+25+200 mg
Carbidopa (25 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (100 mg)
Farve
125+31,25+200 mg
Carbidopa (31,250 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (125 mg)
Farve
150+37,5+200 mg
Carbidopa (37,500 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (150 mg)
Farve
200+50+200 mg
Carbidopa (50 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (200 mg)
Farve
175+43,75+200 mg
Carbidopa (43,750 mg)
Entacapon (200 mg)
Levodopa (175 mg)
Farve
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb. kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mg

Præg:
LCE, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 12 x 12
filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mg

Præg:
LCE 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8,2 x 14,3
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg

Præg:
LCE, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,5 x 15,5
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mg

Præg:
LCE 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,3 x 14,3
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mg

Præg:
LCE, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 10 x 15
filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  175+43,75+200 mg

Præg:
LCE 175
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8,2 x 17,4
filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200+50+200 mg

Præg:
LCE 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk. 170,35
Recept filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk. 440,70
Recept filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk. 381,95
Recept filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk 522,10
Recept filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk 951,35
Recept filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk. 1.100,85
Recept filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
100 stk 470,75
Recept filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
130 stk. 445,35
Recept filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
130 stk. 1.217,00
Recept filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
130 stk. 809,15
Recept filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
130 stk. 1.265,05
Recept filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
130 stk. 534,15
Recept filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion
130 stk. 1.578,80
 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", komb. markedsføres af: Orion Pharma
 
 
 

Revisionsdato

27.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...