Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" bruges til behandling af

Parkinsons sygdom

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion"

N04BA03
 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" er et middel mod Parkinsons sygdom. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" anvendes ved Parkinsons sygdom

Doseringsforslag

Findes som tabletter.
Doseringen er individuel og justeres efter behov, dog højst 7 tabletter i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Det anbefales, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Urinen farves rødbrun.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser.
Mavesmerter, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Faldtendens.
Hukommelsesbesvær, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Psykiske ændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Øget svedtendens.
Forværring af for lavt blodtryk**.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Nældefeber.
Misfarvning af urinen.
Ikke kendt. Misfarvning af tænder og tunge.
Hudkræft****, Modermærkekræft****.
Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***.
Øget sexlyst***.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage lægemidlet med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat). 

 

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel). 

 

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret. 

Bør ikke anvendes

Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" bør ikke anvendes: 

 • har svære hjertekramper
 • hvis man er konfus
 • hvis man har en depression eller akutte psykoser
 • ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).

Særlige advarsler

 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" skal anvendes med forsigtighed:
  • hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser
  • ved alvorlige lungesygdomme
  • ved astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen. Forsigtighed tilrådes bl.a. i forbindelse med bilkørsel.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Visse midler mod psykoser nedsætter virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion".  Omvendt kan Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere (isocarboxacid) og kun med forsigtighed med MAO-hæmmere mod Parkinsons sygdom (rasagilin og selegilin).
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion" kan øge bivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Hvis du tager jernholdige midler, skal disse tages mindst 4 timer før eller efter indtagelse af Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Orion", da jern ellers kan nedsætte virkningen af din parkinson-behandling.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet () for alle tre stoffer er mellem 0,4-3 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:  

 • 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg, filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg, filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 171,65
Recept filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 300,20
Recept filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 263,20
Recept filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk 459,05
Recept filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk 394,45
Recept filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 743,80
Recept filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk 474,55
Recept filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg (kan dosisdisp.) 130 stk. 448,95
Recept filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg (kan dosisdisp.) 130 stk. 1.143,65
Recept filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg (kan dosisdisp.) 130 stk. 980,75
Recept filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg (kan dosisdisp.) 130 stk. 1.228,45
Recept filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg (kan dosisdisp.) 130 stk. 580,25
Recept filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg (kan dosisdisp.) 130 stk. 1.591,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva SanoSwiss, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva SanoSwiss, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva SanoSwiss, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva SanoSwiss, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa, filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mg

Præg:
LCE, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 12 x 12
filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mg

Præg:
LCE 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8,2 x 14,3
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg

Præg:
LCE, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,5 x 15,5
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mg

Præg:
LCE 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,3 x 14,3
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mg

Præg:
LCE, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 10 x 15
filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  175+43,75+200 mg

Præg:
LCE 175
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8,2 x 17,4
filmovertrukne tabletter 175+43,75+200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200+50+200 mg

Præg:
LCE 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

27.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...