Intuniv®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Intuniv® påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Intuniv® bruges mod

Intuniv® er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).  

 

Intuniv® anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos børn og unge.  

  

Intuniv® bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Intuniv®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Må ikke tages sammen med meget fedtholdige fødevarer.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som depottabletter.   

   

Børn og unge 6-17 år   

Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet. Dosis kan justeres med 1 mg om ugen. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,05-0,12 mg/kg i døgnet. Højst anbefalede dosis er 4 mg i døgnet for 6-12 årige og 7 mg i døgnet for 13-17 årige.   

   

Stop af behandlingen:   

Behandlingen skal nedtrappes gradvist pga. risiko for stigninger i puls og blodtryk. Kontrol af puls og blodtryk anbefales under nedtrapningen og efter behandling er stoppet.   

   

Bemærk:   

 • Erfaring vedr. voksne, ældre og børn under 6 år savnes.
 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig behandling med visse andre midler. Det er derfor vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 • Kontrol af puls og blodtryk anbefales ved nedsætning af dosis.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne må ikke tages sammen med meget fedtholdig mad.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter
Træthed
Hovedpine
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Søvnlignende sløvhedstilstand
Vægtøgning
Nedsat appetit
Sløvhed, Svimmelhed
Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet Irritabilitet, Mareridt, Søvnløshed
Ufrivillig vandladning
Hududslæt
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Fordøjelsesbesvær
Kraftesløshed
Allergiske reaktioner
Leverpåvirkning
Kramper
Aggressivitet, Hallucinationer, Uro og rastløshed
Hyppig vandladning
Brystsmerter
Astma
Hudkløe
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk Bleghed
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Utilpashed
Forlænget søvn
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af hjernen pga for højt blodtryk*
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Rejsningsproblemer

*Er set i tilfælde, hvor behandlingen er stoppet brat uden nedtrapning.  

Det skal du vide, når du tager Intuniv®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tidligere h...

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tidligere hjerte-kar-sygdom samt hvis man har øget risiko for besvimelsesanfald eller visse former for forstyrrelser af hjerterytmen.   

   

Behandlingen bør vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges.   

   

Tilfælde af selvmord og forsøg på selvmord er set under behandling med Intuniv®. I de fleste tilfælde har personen haft andre psykiatriske lidelser. Det anbefales, at man er opmærksom på tegn, der kunne tyde på selvmordstanker, når behandlingen startes, ved ændringer i dosis og når behandlingen stoppes.   

   

Kontrol i forbindelse med behandlingen:   

Før behandlingsstart skal man undersøges af lægen i forhold til:   

 • Mulig hjerte-kar-sygdom
 • Risiko for vægtøgning
 • Risiko for døsighed.

Under behandlingen skal lægen holde øje med: Blodtryk, puls, evt. døsighed samt vægten.   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis bør evt. nedsættes.   

   

Anden medicin sammen med Intuniv®

Anden medicin sammen med Intuniv®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig brug af en række andre midler, fx visse midler mod hiv, visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod epilepsi.
 • Pga. Intuniv®s pulssænkende virkning anbefales det, at undgå kombination med midler, der kan give visse typer forstyrrelser af hjerterytmen, fx visse antibiotika, visse midler mod forstyrrelse af hjerterytmen, visse midler mod depression samt visse midler mod psykoser.
 • Den sløvende virkning af bl.a. beroligende midler (benzodiazepiner), stærke smertestillende midler (opioider) og midler mod allergi (antihistaminer) kan forstærkes.
 • Intuniv® kan øge virkningen af valproat (middel mod epilepsi).
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Intuniv®

Alkohol og Intuniv® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Intuniv® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depottabletter.  

  

Børn og unge 6-17 år  

Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet. Dosis kan justeres med 1 mg om ugen. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,05-0,12 mg/kg i døgnet. Højst anbefalede dosis er 4 mg i døgnet for 6-12 årige og 7 mg i døgnet for 13-17 årige.  

  

Stop af behandlingen:  

Behandlingen skal nedtrappes gradvist pga. risiko for stigninger i puls og blodtryk. Kontrol af puls og blodtryk anbefales under nedtrapningen og efter behandling er stoppet.  

  

Bemærk:  

 • Erfaring vedr. voksne, ældre og børn under 6 år savnes.
 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig behandling med visse andre midler. Det er derfor vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 • Kontrol af puls og blodtryk anbefales ved nedsætning af dosis.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne må ikke tages sammen med meget fedtholdig mad.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Intuniv®

 • Påvirker signalstofferne i bestemte områder af hjernen. Den nøjagtige virkningsmekanisme ved ADHD er foreløbigt ikke kendt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 18 timer.

Foto og identifikation

Depottabletter  1 mg

Præg:
503, 1MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 1 mg
 

Depottabletter  2 mg

Præg:
503, 2MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 12,3
depottabletter 2 mg
 

Depottabletter  3 mg

Præg:
503, 3MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 3 mg
 

Depottabletter  4 mg

Præg:
503, 4MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 6,1 x 12,3
depottabletter 4 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 917,65
Recept depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 918,15
Recept depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 917,85
Recept depottabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 940,65
Recept depottabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 939,55
Recept depottabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 940,05
Recept depottabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 956,80
Recept depottabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 956,10
Recept depottabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 956,40
Recept depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 1.080,80
Recept depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.083,50
Recept depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 1.082,15
Recept depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 1.080,00
 
Intuniv® markedsføres af: Takeda Pharma
 
 
 

Revisionsdato

31.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...