MINJUVI

L01FX12
 

MINJUVI er et middel til immunterapi (antistof). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

MINJUVI anvendes til behandling af:  

 • Diffust storcellet B-celle-lymfom, som er en form for leukæmi (kræft i blodet).

 

Midlet anvendes, når kræften er vendt tilbage efter tidligere behandling eller ved manglende virkning af behandling, hvis du ikke kan behandles med en stamcelletransplantation. 

 

Anvendes kun på sygehus.  

Doseringsforslag

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indsprøjtes i en blodåre. 

 

Voksne 

 • Behandlingen foregår i perioder på 28 dage.
 • 12 mg pr. kg legemsvægt på flg. dage i de anførte 28-dages-perioder:
  • 1. periode: Dag 1, 4, 8, 15 og 22 i perioden.
  • 2. og 3. periode: Dag 1, 8, 15 og 22 i hver periode.
  • 4. periode og efterfølgende perioder: Dag 1 og 15 i hver periode.
 • Sammen med MINJUVI tages fra dag 1 til dag 21 også Revlimid® kapsler som anvist af lægen i hver periode. Efter 12 perioder ophører behandlingen med Revlimid® kapsler.
 • Doseringen kan ændres, hvis du får visse bivirkninger.

 

Bemærk: 

 • Du vil fra 30 minutter til 2 timer før indsprøjtning af hver dosis af MINJUVI få et febernedsættende middel, fx paracetamol eller binyrebarkhormon.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Infektioner*.
For lidt kalium i blodet, Nedsat appetit.
Muskelkramper, Rygsmerter.
Åndenød, Hoste.
Hududslæt.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt indhold af immunglobulin i blodet.
Smagsforstyrrelser.
Betændelse i slimhinder.
Blodforgiftning.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Leverpåvirkning, Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet kreatinin i blodet, Vægttab.
For lidt calcium i blodet.
Ledsmerter, Smerter i arme og ben, Smerter i bevægeapparatet.
Hudkræft.
Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Forværring af KOL, Tilstoppet næse.
Hårtab, Rødme, Hudkløe, Øget svedtendens.

* Kan være alvorlige og dødelige infektioner.  

Særlige advarsler

 • Du vil få taget blodprøver i løbet af hele behandlingen og før opstart af hver 28-dages-periode.
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever tegn på infektion, fx kulderystelser eller feber.
 • Under behandlingen med MINJUVI savnes erfaring vedr. vaccination med levende, svækkede vacciner, fx mod gul feber, som du derfor bør undgå under behandlingen.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til en speciel markør på cellen, så immunforsvaret aktiveres. Dette medfører, at cellen bliver hæmmet i sin vækst eller går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 16,9 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg tafasitamab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 1 stk. 7.845,60
 
 
 

Revisionsdato

04.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...