Medicintilskud

Revisionsdato: 18.07.2018

 

Hvis der er tilskud til din medicin fra Sygesikringen, vil det være vist med et symbol på beskrivelsen af lægemidlet. Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, om der skal være tilskud eller ej. Du kan dog først få tilskud, når du selv har betalt de første 950 kr. Se tabel 1.  

 

Her følger forklaring på symbolerne:

betyder at der gives alment sygesikringstilskud til alle: Betyder, at der gives alment sygesikringstilskud til alle.

betyder at sygesikringstilskud til receptpligtig medicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme: Betyder, at sygesikringstilskud til receptpligtig medicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme.

betyder at sygesikringstilskud til håndkøbsmedicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme: Betyder, at sygesikringstilskud til håndkøbsmedicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme.

Tilskud til medicin afhænger desuden af hvor meget medicin, du bruger inden for et år.

Fra 1. januar 2018 gælder følgende:

Tabel 1. Medicintilskud 

Årlig udgift pr. person  

Tilskud til personer
over 18 år
 

Tilskud til personer
under 18 år
 

kr. 0 - 965 

0% 

60% 

kr. 965 - 1.595 

50% 

60% 

kr. 1.595 - 3.455 

75% 

75% 

kr. 3.455 - 18.688 

85% 

over kr. 18.688 

100% 

kr. 3.455 - 22.968 

85% 

over kr. 22.968 

100% 


Beløbsgrænserne i skemaet reguleres hvert år i januar.

Perioden på ét år regnes fra første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. 

En ny periode starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forrige periode er udløbet.

Et eksempel:
Du er over 18 år og køber i løbet af ét år tilskudsberettiget medicin for 3.500 kr. 

  • De første 965 kr. betaler du selv.
  • Til den del af udgiften, som ligger mellem 965 kr. og 1.595 kr., får du 50% tilskud, dvs.:
    315 kr. i tilskud og betaler 315 kr. selv.
  • Til den del af udgiften, som ligger mellem 1.595 kr. og 3.455 kr., får du 75% tilskud, dvs.:
    1.395 kr. i tilskud og betaler 465 kr. selv.
  • Til den del af udgiften, som overstiger 3.455 kr., får du 85% tilskud, dvs.:
    38,25 kr. i tilskud og betaler 6,75 kr. selv.

 

Du skal altså selv betale i alt ( 965 + 315 + 465 + 6,75 ) kr. = 1.751,75 kr. ved køb af tilskudsberettiget medicin for 3.500 kr. i løbet af ét år. Det kaldes din egenbetaling. 


Tilskudspriser
Den pris, som tilskuddet beregnes ud fra, er ikke nødvendigvis den pris, som medicinen koster. Ved beregning af tilskuddet benyttes beregningsgrundlagspriser. Det betyder, at hvis der er flere ens udgaver af en type medicin, får du tilskud efter prisen for det billigste præparat, det man kalder for tilskudsprisen. Hvis lægen udfylder recepten sådan, at der udtrykkeligt bliver bedt om en udgave af medicinen, hvor prisen er dyrere end tilskudsprisen, får du kun tilskud efter det billigste præparat.

Tilskud til døende
Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge desuden yde tilskud på 100% til medicin til døende, hvor hospitalsbehandling må anses for udsigtsløs. Dette tilskud ydes til al lægeordineret medicin, uanset om medicinen oprindeligt var tilskudsberettiget eller ej. Pr. 1. juli 2016 har Lægemiddelstyrelsen tidsbegrænset medicintilskud til døende til 1 år. Læger kan søge om ny bevilling af tilskuddet efter 1 år, hvis patienten fortsat opfylder betingelserne for det.

Enkelttilskud
I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra din behandlende læge yde tilskud til et lægemiddel, der ikke generelt gives tilskud til. Det kræver, at lægen begrunder, hvorfor du bør behandles med lige det lægemiddel.
Bevilling til enkelttilskud kan apoteket se i Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

Forhøjet tilskud
Hvis du af medicinske grunde - fx på grund af allergi over for hjælpestofferne - er nødt til at bruge et specielt lægemiddel, som er dyrere end tilskudsprisen, kan din behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskuds Register (CTR) om forhøjet tilskud, så tilskuddet udregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for efter tilskudsprisen. Bevilling til enkelttilskud kan apoteket se i CTR. 


Det Centrale Tilskudsregister (CTR)
Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende opgør den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin og registrerer det i Det Centrale Tilskuds Register (CTR), som er landsdækkende. Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra registret, og det betyder, at apoteket automatisk trækker tilskud fra prisen, når du køber medicin på apoteket.

Helbredstillægskort
Pensionister har stadig mulighed for at få et ekstra tilskud til medicinen gennem det såkaldte helbredstillægskort (der tidligere kaldtes medicinkort). En forudsætning for at få et helbredstillægskort er, at din bopælskommune skønner, at dine økonomiske forhold berettiger dig til det. Du kan søge om et helbredstillægskort i Social- og sundhedsforvaltningen i din kommune. 


Du kan læse mere om medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside medicinpriser.dk