OxyContin® Depot bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depottabletter

OxyContin® Depot

N02AA05
 

OxyContin® Depot er et stærkt smertestillende middel. 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

OxyContin® Depot anvendes ved moderate til stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Doseringsforslag

Findes som depottabletter. 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Sløvhed, Hovedpine.
Døsighed.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundtørhed.
Søvnlignende sløvhedstilstand, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed.
Nedsat appetit.
Rysten.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Tankeforstyrrelser, Søvnløshed.
Åndenød.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng, Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Synkebesvær.
Abstinenser*, Tilvænning, Utilpashed.
Kramper i galdevejene.
Nældefeber.
Leverpåvirkning.
Væskemangel, Tørst.
Kramper, Øget muskelspænding.
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans.
Afhængighed af midlet, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Gener fra urinvejene, Manglende vandladning, Sammentrækninger i urinblæren.
Impotens, Rejsningsproblemer, Nedsat sexlyst.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Tør hud.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Vægtændring.
Epilepsilignende anfald.
Blod i urinen.
Ikke kendt. Huller i tænderne.
Ophobning af galde.
Øget følsomhed for smerter.
Aggressivitet.
Udebleven menstruation.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge OxyContin® Depots sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge OxyContin® Depots sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • OxyContin® Depot kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer.

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 120 mg oxycodonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 5 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg
Macrogoler : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 79,45
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 136,25
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 209,80
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 300,45
Recept depottabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) Udgået 13-06-2022
Recept depottabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 412,60
Recept depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 227,15
Recept depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 352,60
Recept depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 563,30
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 272,60
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) Udgået 03-10-2022
Recept depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 1.104,85
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 273,95
Recept depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 1.866,00
Recept depottabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 912,00

Substitution

depottabletter 5 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Orionox Depot Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 5 mg
 
depottabletter 10 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Coxynon Depot (Parallelimport), Oxycodon, depottabletter 10 mg
Orionox Depot Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 15 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 15 mg
 
depottabletter 20 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Coxynon Depot (Parallelimport), Oxycodon, depottabletter 20 mg
Orionox Depot Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 20 mg
 
depottabletter 30 mg
Coxynon Depot (Parallelimport), Oxycodon, depottabletter 30 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 40 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Orionox Depot Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 40 mg
 
depottabletter 60 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 60 mg
Coxynon Depot (Parallelimport), Oxycodon, depottabletter 60 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 80 mg
Orionox Depot Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
OC, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 5 mg
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
OC, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 10 mg
 

Depottabletter  15 mg

Præg:
OC, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 15 mg
 

Depottabletter  20 mg

Præg:
OC, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 20 mg
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
OC, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 30 mg
 

Depottabletter  40 mg

Præg:
OC, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 40 mg
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
OC, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 60 mg
 

Depottabletter  80 mg

Præg:
OC, 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 8,9 x 8,9
depottabletter 80 mg
 

Depottabletter  120 mg

Præg:
OC, 120
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 120 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...