Padcev

Må ikke anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må ikke anvendes.
Graviditet: Må ikke anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Padcev påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donork...

Padcev bruges mod

Padcev er et middel til immunterapi (antistof).  

 

Padcev anvendes til behandling af blærekræft.   

  

Anvendes kun på sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Padcev

Holdbarhed

Holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Padcev skal du være forsigt...

Bemærk: Ved håndtering af Padcev skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.   

   

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2 - 8 °C).
 • Må ikke fryses.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Tørre øjne
Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Træthed
Leverpåvirkning, Vægttab
Forhøjet blodsukker Nedsat appetit
Nervebetændelse
Hårtab Hudkløe, Plettet udslæt med fortykkelse af huden, Tør hud
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Gener i øjets slimhinder
Mundbetændelse
Væske- og blodansamling ved indløbsstedet
Muskelsvaghed
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans
Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder, Eksem, Hududslæt med blæredannelse, Rødme, Udslæt med fortykkelse af huden Afskalning af huden, Blærer, Plettet udslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Brændende fornemmelse
Påvirkning af nervesystemet
Henfald af musklerne
Lammelse af foden, Nervesmerter, Ødelæggelse af hinde omkring nervetråde
Alvorlig hudreaktion, Betændelse i huden Hudirritation
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden

Det skal du vide, når du tager Padcev

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Der anbefales kontrol af blodsukker før og under behandling...
 • Der anbefales kontrol af blodsukker før og under behandlingen.
 • Kontakt lægen ved:
  • Tegn på feber eller influenzalignende symptomer efterfulgt af hududslæt og kløe, især i de første uger af behandling.
  • Symptomer på nervebetændelse (fx føleforstyrrelser eller smerter i arme eller ben) under behandlingen.
 • Behandling skal muligvis afbrydes ved ovennævnte symptomer.
Anden medicin sammen med Padcev

Anden medicin sammen med Padcev

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

Visse antibiotika og midler mod svamp fx clarithromycin, ketoconazol, kan øge mængden af Padcev i blodet og medfølger bivirkninger. Det anbefales tæt opfølgning ved behov for samtidig behandling.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Padcev

Alkohol og Padcev påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Padcev ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.   

  

Voksne. 1,25 mg/kg legemsvægt (dog højst 125 mg) som i.v. infusion over 30 minutter på dag 1, 8 og 15 i en 28-dages cyklus.   

  

Bemærk:  

Ved bivirkninger kan dosis nedsættes.  

Sådan virker Padcev

 • Celledræbende middel, som er koblet til et bærestof, der fører det celledræbende middel hen til kræftcellerne. Her bliver det celledræbende middel frigivet i kræftcellen, hvor det forhindrer kræftcellen i at dele sig, hvorefter den går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-4 døgn.

Hvad indeholder Padcev?

Indholdsstoffer

Enfortumab vedotin.  

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg
Andre
30 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg 1 stk. 6.454,85
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg 1 stk. 9.673,90
 
Padcev markedsføres af: Astellas Pharma
 
 
 

Revisionsdato

30.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...