Zeldox®

N05AE04
 

Zeldox® er et middel mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zeldox® anvendes til behandling af skizofreniog andre psykoser. Anvendes desuden til behandling af mani

Doseringsforslag

Findes som kapsler, oral suspension (væske til at drikke) og pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en muskel.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 


Kapsler og oral suspension 

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 40 mg 2 gange i døgnet. Afhængig af virkningen i den akutte fase kan dosis over 3 døgn øges til normalt højst 80 mg 2 gange i døgnet. 

Børn og unge 10-17 år. 1. dag 20 mg 1 gang i døgnet. Afhængigt af virkningen kan dosis øges over 1-2 uger til 120-160 mg i døgnet (patienter, der vejer over 45 kg) eller 60-80 mg i døgnet (patienter, der vejer under 45 kg). Døgndosis fordeles på en morgen- og en aftendosis.  

 

Injektionsvæske 

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg efter behov med mindst 2 timers mellemrum. Efter højst 3 dage bør der skiftes til kapsler. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne og den orale suspension bør tages sammen med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Oral suspension må ikke blandes med mad eller drikkevarer forud for indtagelsen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Døsighed, Søvnløshed.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Manier, Motorisk uro, Rastløshed, Uro og rastløshed.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Parkinsonisme, Rysten, Sløvhed, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Forhøjet blodtryk.
Seksuelle forstyrrelser  (hos mænd).
Sløret syn, Synstab.
Feber, Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Muskelstivhed, Øget muskelspænding.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytdannelse.
Hududslæt.
Høfeber.
Hurtig puls.
Vægttab, Vægtøgning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Besvær med at styre arme og ben, Bevægelsesbesvær, Gangforstyrrelser, Kramper, Kramper i halsmuskulaturen, Nedsat følesans, Ufrivillige øjenbevægelser, Ændring i hudens følesans.
Allergiske reaktioner.
Hårtab.
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd.
Depression, Forlænget søvn, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Panikanfald, Talebesvær.
Åndenød.
Påvirkning af ekg*.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk.
Ufrivillig vandladning.
Ledstivhed, Muskelkramper, Smerter i arme og ben.
Søvnlignende sløvhedstilstand.
Leverpåvirkning.
Sygdom i tungen.
Tinnitus, Øresmerter.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Dovent øje.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Psoriasis, Væskeophobning i ansigtet.
Langvarig smertefuld erektion, Manglende orgasme, Rejsningsproblemer, Vedvarende erektion.
Ændringer i blodtrykket.
Følelsesforfladigelse, Langsom tankevirksomhed, Let øget stemningsleje.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rødme, Udslæt med fortykkelse af huden.
For lidt calcium i blodet.
Hængende ansigt, Lammelse, Vedvarende krampe i tyggemusklen.
Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring**.
Serotoninsyndrom.
Hjertebanken.
Manglende vandladning.
Ikke kendt. Blodprop i de dybe vener.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

** Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. 

*** Serotoninsyndrom består bl.a. af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Tilstanden kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. 

 

 • De ovennævnte bivirkninger er set for behandling af voksne med kapsler. Bivirkningerne er forekommet med lidt anderledes hyppigheder ved indsprøjtning, hvor der også kan komme ubehag ved indsprøjtningsstedet.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling af børn og unge svarer bivirkningerne generelt til ovenstående - dog er følgende set som meget almindelige bivirkninger (> 10%) hos børn og unge under 18 år: Døsighed, bivirkninger fra bevægeapparatet, kvalme, hovedpine, sløvhed og svimmelhed.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes: 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. øget risiko for besvimelsesanfald), ved meget dårligt fungerende lever samt hvis man tidligere har haft kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.
  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse svampemidler, antibiotika (clarithromycin, erythromycin) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge virkningen af Zeldox®.
 • Visse epilepsimidler, binyrebarkhormon (prednisolon) og tuberkulosemidler (rifabutin, rifampicin) kan nedsætte virkningen af Zeldox®.
 • Zeldox® forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Zeldox® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Zeldox® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 7 timer (kapsler og oral suspension) og 2-5 timer (indsprøjtning i en muskel).

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg, 60 mg eller 80 mg ziprasidon (som hydrochlorid).
Oral suspension. 1 ml indeholder 10 mg ziprasidon (som hydrochlorid).
Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 20 mg ziprasidon (som mesilat). 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral suspension 10 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral suspension 10 mg/ml
Smag:
Kirsebær : oral suspension 10 mg/ml
Andre:
Lactose : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg/ml ((solvens))
Sulfobutylether-ß-cyclodextrinnatrium : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg/ml

Firma

Tilskud

Oral suspension 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) Udgået 10-08-2020
Recept hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) Udgået 10-08-2020
Recept hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 2.275,10
Recept hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 2.435,15
Recept oral suspension 10 mg/ml 60 ml 767,45
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 1 htgl. (20 mg) + 1 amp. 235,50

Substitution

hårde kapsler 40 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 40 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 40 mg
Ziprasidone "Sandoz" Sandoz, Ziprasidon, hårde kapsler 40 mg
 
hårde kapsler 60 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 60 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 60 mg
Ziprasidone "Sandoz" Sandoz, Ziprasidon, hårde kapsler 60 mg
 
hårde kapsler 80 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 80 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 80 mg
Ziprasidone "Sandoz" Sandoz, Ziprasidon, hårde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
ZDX, 40,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 40 mg
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
ZDX, 60,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 60 mg
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
ZDX, 80,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 80 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...