Venclyxto bruges til behandling af

Leukæmi

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Venclyxto

L01XX52
 

Venclyxto er et middel til immunterapi (enzymhæmmer). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Venclyxto anvendes til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og akut myeloid leukæmi (AML).  

 

Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 • Voksne
  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.
  • Anvendes også i kombination med andre midler.

 

Bemærk:  

 • Skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag i forbindelse med et måltid.
 • Glemt dosis kan tages indtil 8 timer efter det planlagte tidspunkt.
 • Tabletterne skal synkes hele, må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Blødning, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Kraftesløshed, Træthed.
Blodforgiftning, Luftvejsinfektion.
Forhøjet galdefarvestof, Vægttab.
For lidt kalium i blodet, For meget kalium i blodet, Nedsat appetit.
Ledsmerter.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Lungebetændelse, Åndenød.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i galdeblæren.
Forhøjet urinsyre i blodet, Forhøjet kreatinin i blodet.

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som lægemidlet har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og man skal i dette tilfælde søge læge 

Særlige advarsler

 • Der kan opstå unormale niveauer af fx kalium og urinsyre i blodet, som kan medføre ændringer i nyrefunktion, uregelmæssig hjerterytme eller krampeanfald. Dette kaldes tumorlysesyndrom.
 • Da der er risiko for infektioner, vil der vil blive taget blodprøver løbende under behandlingen.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør nedsættes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig anvendelse af naturlægemidler med perikon skal undgås under hele behandlingen.
 • Antibiotika (clarithromycin, erythromycin), svampemidler (itraconazol, ketoconazol, voriconazol), fluoxetin (middel mod depression) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge virkningen af Venclyxto, og kombinationen skal helt undgås i opstartsfasen. I vedligeholdelsesfasen skal dosis af Venclyxto nedsættes.
 • Visse epilepsimidler (phenobarbital, phenytoin) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Venclyxto, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

 

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Kvinder bør anvende sikker prævention under behandling med Venclyxto og i 30 dage efter behandlingens afslutning. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Venclyxto skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 50 mg eller 100 mg venetoclax. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 14 stk. (blister) 656,90
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg 7 stk. (blister) 1.616,95
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg 7 stk. (blister) 3.217,10
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg 14 stk. (blister) 6.417,35
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg 112 stk. (blister) 51.221,20

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
V, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
V, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8 x 14
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
V, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9,5 x 17,2
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

21.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...