Esomeprazol "Actavis"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Esomeprazol "Actavis" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes. Hvis din behandling er forebyggende/vedligeholde...

Esomeprazol "Actavis" bruges mod

Esomeprazol "Actavis" er et middel mod mavesår. Syrepumpehæmmer.  

 
 • Esomeprazol "Actavis" anvendes til behandling af mavesår og spiserørskatar.
 • Til behandling af mavesår anvendes Esomeprazol "Actavis" sammen med antibiotika, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.
 • Forebyggende mod mavesår til patienter, der er i behandling med gigtmidler (NSAID) pga. risiko for mavesår ved denne behandling.
 • Til behandling af den sjældne sygdom, Zollinger-Ellisons syndrom, hvor der forekommer en overdreven stor produktion af mavesyre.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Esomeprazol "Actavis"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
enterotabletter  20 mg og 40 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Bør tages mindst 30 minutter før et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

enterotabletter  20 mg og 40 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
enterotabletter  20 mg og 40 mg.
 • Synkes hele.   

 • Kan opslæmmes.   

 • Må ikke tygges.   

OBS

Tablet kan opslæmmes i ½ glas vand uden kulsyre højst 30 minutter før indtagelse. Glasset skylles med vand, som også drikkes.    

Kan gives via ernæringssonde. Tilberedning af enterotabletter til indgivelse via ernæringssonde: Tabletten placeres i en sprøjte, som tilsættes 25-50 ml postevand og 5 ml luft. Umiddelbart derefter rystes sprøjten, så der fås en ensartet suspension.    

   

  

Dosering

Findes som enterotabletter.   

   

Spiserørskatar   

 • Voksne og børn 12 år og derover. Sædvanligvis 40 mg 1 gang i døgnet i 4 (evt. 8) uger. Længerevarende behandling med 20 mg 1 gang i døgnet er ofte nødvendig.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt over 20 kg. Sædvanligvis 10-20 mg 1 gang i døgnet i 8 uger.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt 10-20 kg. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet i 8 uger.

   

Mavesår   

 • Voksne og børn over 4 år med legemsvægt over 30 kg. Sædvanligvis 20 mg 2 gange i døgnet i 1-2 uger.
 • Børn over 4 år med legemsvægt under 30 kg. Sædvanligvis 10 mg 2 gange i døgnet i 1-2 uger.
  Gives sammen med antibiotika.

   

Forebyggelse af mavesår ved NSAID-behandling   

 • Voksne. Sædvanligvis 20 mg 1 gang i døgnet.


Zollinger-Ellisons syndrom   

 • Voksne. Sædvanligvis 40 mg 2 gange i døgnet. Hvis øget dosering er nødvendig, skal tabletterne fordeles på 2 daglige doser.

   

Bemærk:   

 • Enterotabletterne skal synkes hele.
 • Enterotabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Enterotabletterne kan evt. udrøres i ½ glas vand uden kulsyre højst 30 minutter før indtagelse. Glasset skylles med vand, som også drikkes.
 • For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid.

   

Behandling af børn er en specialistopgave.    

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Forstoppelse, Godartede polypper i mavesækken, Kvalme, Luft fra tarmen, Opkastning
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Hovedpine
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mundtørhed
Nældefeber
Leverpåvirkning
Øget risiko for knoglebrud
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Søvnighed Søvnløshed
Betændelse i huden Hudkløe, Hududslæt
Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Sløret syn
Mundbetændelse Smagsforstyrrelser, Svamp i spiserøret
Feber
Leverbetændelse Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
For lidt natrium i blodet
Ledsmerter Muskelsmerter
Depression, Forvirring, Uro og rastløshed
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys Øget svedtendens
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Alvorlig hudreaktion
Muskelsvaghed
Hjernebetændelse pga. leversygdom
Aggressivitet, Hallucinationer
Betændelsestilstand i nyren
Udvikling af bryster hos mænd
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tyktarmsbetændelse
Alvorlig bindevævssygdom i huden
 • Har du været i behandling i 8 uger eller mere, og stopper din behandling, kan der ske en genopblussen af de oprindelige symptomer - et såkaldt rebound-fænomen. Disse symptomer kan fortsætte i mere end 4 uger efter du er stoppet behandlingen.
 • Mulig risiko for B12 vitaminmangel ved langtidsbehandling af syrepumpehæmmere.

Det skal du vide, når du tager Esomeprazol "Actavis"

Hvornår må du ikke tage Esomeprazol "Actavis"

Hvornår må du ikke tage Esomeprazol "Actavis"

Esomeprazol "Actavis" bør ikke anvendes samtidigt med nelfinavir (middel mod HIV).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved kendt overf...

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da der kan være risiko for anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand).   

   

Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (mere end 1 år) er forbundet med let øget risiko for knoglebrud i hofte, håndled eller rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer for knogleskørhed.   

Nedsat leverfunktion   

Højst 20 mg i døgnet ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Esomeprazol "Actavis"

Anden medicin sammen med Esomeprazol "Actavis"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Esomeprazol "Actavis" nedsætter virkningen af HIV-midler (atazanavir og nelfinavir), og kombinationen bør undgås. Dosis af lignende HIV-midler (indinavir og saquinavir) skal justeres ved samtidig brug af Esomeprazol "Actavis".
 • Esomeprazol "Actavis" nedsætter virkningen af clopidogrel (blodpladehæmmende middel). Andre syrepumpehæmmere som lansoprazol eller pantoprazol bør anvendes, hvis det er muligt.
 • Esomeprazol "Actavis" nedsætter virkningen af itraconazol (svampemiddel), clozapin (middel mod psykoser) og dabrafenib (middel mod modermærkekræft).
 • Esomeprazol "Actavis" øger virkningen af methotrexat (celledræbende middel), epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin), moclobemid (middel mod depression) og diazepam (beroligende middel).
 • Voriconazol (svampemiddel) øger virkningen af Esomeprazol "Actavis".
 • Naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af Esomeprazol "Actavis".
 • Hvis du samtidig er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel), vil du få taget ekstra blodprøver til kontrol af behandlingen med warfarin.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Esomeprazol "Actavis"

Alkohol og Esomeprazol "Actavis" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Hvis din behandling er forebyggende/vedligeholde...
Må tappes. Hvis din behandling er forebyggende/vedligeholdelsesbehandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Esomeprazol "Actavis" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som enterotabletter.  

  

Spiserørskatar  

 • Voksne og børn 12 år og derover. Sædvanligvis 40 mg 1 gang i døgnet i 4 (evt. 8) uger. Længerevarende behandling med 20 mg 1 gang i døgnet er ofte nødvendig.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt over 20 kg. Sædvanligvis 10-20 mg 1 gang i døgnet i 8 uger.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt 10-20 kg. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet i 8 uger.

  

Mavesår  

 • Voksne og børn over 4 år med legemsvægt over 30 kg. Sædvanligvis 20 mg 2 gange i døgnet i 1-2 uger.
 • Børn over 4 år med legemsvægt under 30 kg. Sædvanligvis 10 mg 2 gange i døgnet i 1-2 uger.
  Gives sammen med antibiotika.

  

Forebyggelse af mavesår ved NSAID-behandling  

 • Voksne. Sædvanligvis 20 mg 1 gang i døgnet.


Zollinger-Ellisons syndrom  

 • Voksne. Sædvanligvis 40 mg 2 gange i døgnet. Hvis øget dosering er nødvendig, skal tabletterne fordeles på 2 daglige doser.

  

Bemærk:  

 • Enterotabletterne skal synkes hele.
 • Enterotabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Enterotabletterne kan evt. udrøres i ½ glas vand uden kulsyre højst 30 minutter før indtagelse. Glasset skylles med vand, som også drikkes.
 • For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid.

  

Behandling af børn er en specialistopgave.   

Sådan virker Esomeprazol "Actavis"

 • Virker ved at hæmme udpumpningen af mavesyre fra syreproducerende celler i maveslimhinden. Mavesyren har betydning for udviklingen af mavesår.
 • Virkningen indtræder i de fleste tilfælde inden for få dage.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Esomeprazol "Actavis" kan erstattes med

Foto og identifikation

Enterotabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,6 x 13,6
enterotabletter 20 mg
 

Enterotabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,2 x 17
enterotabletter 40 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 35,90
Recept enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 47,20
Recept enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 150,35
Recept enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 107,20
Recept enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 108,95
 
Esomeprazol "Actavis" markedsføres af: TEVA
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...