Stesolid®

Stesolid Emulsion, Stesolid Rektal Prefill
N05BA01
 
 • Stesolid® anvendes som beroligende middel ved angst og uro eller før operation eller undersøgelse.
 • Anvendes desuden ved visse former for kramper, fx feberkramper hos børn og epileptiske kramper, samt til behandling af abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Endelig kan midlet virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.

 

Stesolid® er et Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Doseringsforslag

Findes som tabletter, suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen), rektalvæske (væske til indføring i endetarmen) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre. 

 

Angst og uro 

 • Tabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinensbehandling hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
  • Børn over 12 mdr. Sædvanligvis 1-2 mg 3 gange i døgnet.
  • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 3 gange dgl.
  • Ældre. Halv voksendosis.

Spastiske tilstande 

 • Tabletter
  • Sædvanligvis 5-15 mg i døgnet.

Beroligende før operation eller undersøgelser samt ved feberkramper og andre kramper 

 • Rektalvæske
  • Voksne og børn over 3 år. Sædvanligvis 5-10 mg.
  • Børn 1-3 år samt ældre. Sædvanligvis 5 mg.
  • Børn under 1 år. Sædvanligvis 0,25-1 mg pr. kg legemsvægt.
 • Injektionsvæske
  • Dosis er individuel.
 • Bemærk:
  • Behandling af børn under 3 måneder bør foregå på sygehus.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser, Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Forvirring, Langsomme bevægelser, Rysten.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Balanceforstyrrelser, Hukommelsesbesvær**, Koncentrationsbesvær, Muskelsvækkelse, Svimmelhed, Talebesvær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Hjertesvigt, Langsom puls, Lavt blodtryk, Vejrtrækningsstop.
Udvikling af bryster hos mænd.
Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro***.
Impotens, Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser.

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn. 

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til ting, der er sket, efter man har taget midlet.  

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes. 

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
 • Injektionsvæske, der indeholder konserveringsmidlet benzylalkohol, må ikke bruges til for tidligt fødte og nyfødte børn.

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Injektionsvæske, der indeholder konserveringsmidlet benzylalkohol, skal bruges med forsigtighed til børn under 3 år pga. risikoen for forgiftning eller alvorlige allergiske reaktioner.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Alkoholindhold
  Injektionsvæske, opløsning
  indeholder alkohol. Forsigtighed ved alkoholikere.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Stesolid®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Stesolid®.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter (tabletter eller rektalvæske) og efter få minutter (indsprøjtning).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-5 døgn, dog længere hos overvægtige.

Håndtering og holdbarhed

Rektalvæske, opløsning: endosis (rektaltube) skal bruges med det samme, efter folieposen er åbnet. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) eller 5 mg (delekærv) diazepam.
Injektionsvæske, opløsning 5 mg/ml. 1 ml indeholder 5 mg diazepam. 

Stesolid® Emulsion, injektionsvæske 5 mg/ml. 1 ml indeholder 5 mg diazepam. 

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 5 mg eller 10 mg diazepam. 

Stesolid Rektal Prefill, rektalvæske, opløsning (rektalsprøjte). 1 ml indeholder 5 mg diazepam.
Rektalvæske, opløsning, endosis (rektaltube). 1 dosis indeholder 5 mg eller 10 mg diazepam. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzoesyre  (E210) : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, rektalvæske, opløsning 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning 10 mg/dosis
Andre:
Diacetyleret monoglycerid : injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml
Ethanol : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, rektalvæske, opløsning 5 mg/ml
Glycerol : injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml
Glycofurol : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml
Lactose : tabletter 2 mg, tabletter 5 mg
Macrogoler : suppositorier 5 mg, suppositorier 10 mg
natriumbenzoat : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Propylenglycol : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Renset vand : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml
Sojaolie : injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml
Æg-phospholipider : injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Rektalvæske: 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 57,40
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 64,15
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 85,80
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 7 stk. (Blister) 64,15
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 70,60
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 104,75
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 118,25
Recept injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 25 amp. (5x5) a 2 ml Udgået 26-08-2019
Recept injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml 10 x 2 ml 254,85
Recept injektionsvæske, emulsion 5 mg/ml  (Paranova Danmark) 10 x 2 ml 257,55
Recept suppositorier 5 mg 10 stk. (blister) 85,50
Recept suppositorier 10 mg 10 stk. 151,00
Recept rektalvæske, opløsning 5 mg/ml 5 x 2 ml 720,15
Recept rektalvæske, opløsning 5 mg/dosis 5 x 2,5 ml 145,30
Recept rektalvæske, opløsning 5 mg/dosis  (2care4) 5 x 2,5 ml 149,00
Recept rektalvæske, opløsning 10 mg/dosis 5 x 2,5 ml 56,70
Recept rektalvæske, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) 5 x 2,5 ml 57,40
Recept rektalvæske, opløsning 10 mg/dosis  (2care4) 5 x 2,5 ml 78,00
Recept rektalvæske, opløsning 10 mg/dosis  (Orifarm) 5 x 2,5 ml 156,60

Substitution

tabletter 2 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 2 mg
Diazepam "Alternova" Alternova, Diazepam, tabletter 2 mg
Diazepam "DAK" Takeda Pharma, Diazepam, tabletter 2 mg
Hexalid Sandoz, Diazepam, tabletter 2 mg
 
tabletter 5 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
Diazepam "Alternova" Alternova, Diazepam, tabletter 5 mg
Diazepam "DAK" Takeda Pharma, Diazepam, tabletter 5 mg
Hexalid Sandoz, Diazepam, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
CC, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 

Tabletter  5 mg

Præg:
D, CL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...