Ammende og medicin

Revisionsdato: 05.10.2022

 

Bruger du medicin, mens du ammer, kan en del af medicinen udskilles i modermælken. Det betyder, at der er en risiko for, at dit barn får medicin i så stor en mængde, at barnet kan få bivirkninger, eller på anden måde tage skade.  

 

Generelt udskilles kun mindre mængder medicin via modermælken, men selv små mængder kan være skadelige for spædbørn. Spædbørn har svært ved at nedbryde og udskille lægemidler, da leveren og nyrerne endnu er ikke fuldt udviklet. 

 

Hvad kan du se på medicin.dk borger? 

Ved alle lægemidler kan du se et ikon med en farvemarkering.  

 

Ikon med rød: Må ikke anvendes eller bør ikke anvendes pga. manglende viden. 

 

AMNING GUL SVG Ikon med gul: Kan om nødvendigt anvendes eller må kun anvendes under visse forudsætninger. 

 

Ikon med grøn: Ikke relevant. 

 

Må jeg tage medicin, mens jeg ammer? 

For mange lægemidler vides det ikke, om lægemiddelstoffet udskilles i modermælken. Det er derfor bedst, at du helt undgår at tage medicin, mens du ammer. Du må gerne tage almindelige vitaminer og mineraler, som fx jern, i sædvanlige doser.

Hvis du ammer og er nødt til at tage medicin
Uanset hvilket lægemiddel du bruger, mens du ammer, kan der opstå bivirkninger hos barnet. Hvis du alligevel er nødt til at tage medicin, når du ammer, er det bedst, at du ammer lige før, du tager medicinen. 

 

Viden om lægemidler og amning 

Selvom det ikke vides nøjagtigt, hvor meget af et lægemiddel som udskilles i modermælken, kan man ofte vurdere, om et lægemiddel kan bruges af ammende. Nogle lægemidler har igennem mange år været brugt, uden at der er observeret skader på barnet. I andre tilfælde er det generel viden om lægemidlerne celledræbende lægemidler, som gør, at det på forhånd vides, at de ikke må bruges af ammende kvinder.

I nogle tilfælde er det baseret på erfaringer fra undersøgelser på dyr, men de erfaringer er vanskelige at overføre til mennesker.

Hvad står der om amning på præparaterne på min.medicin.dk? 

 

Under hvert præparat kan du læse, om du kan tage det, mens du ammer. 

 

Der står en af disse fem tekster - nogle gange med en uddybende tekst nedenunder. 

 

  • Kan om nødvendigt anvendes.
  • Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
  • Må kun anvendes under visse forudsætninger.
  • Må ikke anvendes.
  • Ikke relevant.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan stå noget andet i den indlægsseddel, som ligger i pakningen med din medicin. Det skyldes, at teksterne på medicin.dk er udarbejdet af en special læge, som udover at bruge den dokumentation, som lægemidlet er godkendt på ( produktresuméet) også bruger andre kilder, fx: 

 

  • Klinisk erfaring, det vil sige, hvad er der rapporteret gennem tiderne (fx. kan der være links til undersøgelser, som både er nationale og internationale).
  • En grundig gennemgang af den litteratur, der findes om lægemidlet.

 

Indlægssedlerne, der ligger i medicinæsken, er kun baseret på oplysninger fra produktresuméet, som kommer fra det firma der har lavet medicinen. Læs om forskellen på indlægssedler, produktresume og min.medicin.dk.  

 

Hvornår skal jeg spørge min læge eller apoteket?
Hvis du tager medicin, mens du er gravid, skal du undersøge, om du kan fortsætte med din medicin, mens du ammer. Spørg din læge. 

Hvis du ammer og får brug for medicin, så husk at fortælle din læge, at du ammer. 

Hvis du køber medicin i håndkøb, så husk at sige på apoteket, at du ammer.