Fycompa bruges til behandling af

Epilepsi

Fycompa

N03AX22
 

Fycompa er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fycompa anvendes som supplement til igangværende forebyggende behandling af epilepsi i de tilfælde, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkeligt. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke). 

 

Voksne og børn over 12 år 

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 mg 1 gang i døgnet før sengetid.
Dosis kan øges gradvis til sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 4-8 mg 1 gang i døgnet før sengetid og højst 12 mg 1 gang i døgnet.  

 

Børn 4-11 år
Den anbefalede dosis af Fycompa til børn i alderen 4-11 år er afhængig af barnets kropsvægt:  

 • Børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 mg 1 gang i døgnet før sengetid. Dosis kan øges gradvis til sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 4-8 mg 1 gang i døgnet før sengetid og højst 12 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn ml. 20-29 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 mg 1 gang i døgnet før sengetid. Dosis kan øges gradvis til sædvanlig vedligeholdelsesdosis 4-6 mg 1 gang i døgnet før sengetid og højst 8 mg i døgnet.
 • Børn under 20 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 mg 1 gang i døgnet før sengetid. Dosis kan øges gradvis til sædvanlig vedligeholdelsesdosis 2-4 mg 1 gang i døgnet før sengetid og højst 6 mg i døgnet.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Må ikke tygges, knuses eller deles.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og børn under 4 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Kvalme.
Balanceforstyrrelser, Træthed.
Faldtendens*.
Vægtøgning.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Rygsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Gangforstyrrelser.
Aggressivitet, Angst, Forvirring, Talebesvær, Irritabilitet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hallucinationer, Selvmordstanker eller -adfærd.
Ikke kendt. Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Faldtendens ses oftest hos ældre. 

Særlige advarsler

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvist for at nedsætte risikoen for anfald.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Ved vedvarende aggressivitet, som ses oftere ved høje doser, bør dosis nedsættes, og i alvorlige tilfælde bør behandlingen afbrydes. Risikoen for aggressiv adfærd forstærkes af alkohol eller sløvende lægemidler, fx sovemidler og beroligende midler.

Nedsat leverfunktion 

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Andre epilepsimidler (carbamazepin, oxcarbazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Fycompa.
 • Visse svampemidler (fx itraconazol) og erythromycin (antibiotikum) øger virkningen af Fycompa.
 • Fycompa kan i høje doser nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller, og anden prævention bør anvendes under behandlingen.
 • Fycompa nedsætter virkningen af midazolam (sovemiddel).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen overføres på normal måde. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 105 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Oral suspension 

 • Klargøring af flasken: Se medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

Oral suspension 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg eller 12 mg perampanel. 

Oral suspension. 1 ml indeholder 0,5 mg perampanel. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 6 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 6 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg
Konservering:
Benzoesyre  (E210) : oral suspension 0,5 mg/ml
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 6 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 6 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg, oral suspension 0,5 mg/ml
natriumbenzoat : oral suspension 0,5 mg/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 7 stk. (blister) 437,45
Recept filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 7 stk. (blister) (Paranova) 212,05
Recept filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 7 stk. (blister) (2care4) 228,20
Recept filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 7 stk. (blister) (Orifarm) 230,00
Recept filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 7 stk. (blister) (Abacus) 265,35
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 978,00
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 1.115,35
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Medartuum) 1.511,15
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 893,10
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 893,25
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 890,55
Recept filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 943,95
Recept filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 981,95
Recept filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 957,85
Recept filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 952,00
Recept filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.699,35
Recept filmovertrukne tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Medartuum) 1.443,85
Recept filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 951,10
Recept filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.699,35
Recept filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 949,80
Recept filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 994,20
Recept filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 943,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 965,50
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 957,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.699,35
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Medartuum) 1.013,05
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 960,55
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 951,00
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 945,75
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.699,35
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 967,00
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Medartuum) 1.645,80
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 943,05
Recept oral suspension 0,5 mg/ml 340 ml 1.719,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
275, 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,8 x 6,8
filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
4, 277,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 4 mg
 

Filmovertrukne tabletter  6 mg

Præg:
6, 294,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 6 mg
 

Filmovertrukne tabletter  8 mg

Præg:
8, 295,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 8 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
296, 10,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  12 mg

Præg:
297, 12,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 12 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

22.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...