Eviplera

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Eviplera, komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Eviplera, komb. bruges mod

Eviplera er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.   

 

Eviplera anvendes til behandling af:  

 • HIV-infektion.

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Eviplera, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages på tom mave mindst 2 timer efter et måltid.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg.
 • Kan knuses.   

 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.
Voksne. 1 tablet 1 gang i døgnet. Skal tages sammen med et måltid.
   

Bemærk:   

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis til et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme, Opkastning
Kraftesløshed
Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget kolesterol i blodet
Svimmelhed Hovedpine
Søvnløshed
Hududslæt
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Mavesmerter Luft fra tarmen, Mundtørhed
Smerter Træthed
Allergiske reaktioner Nældefeber
Forhøjet galdefarvestof
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker Nedsat appetit
Depression Døsighed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme
Hudkløe, Misfarvning af huden, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret
For lidt kalium i blodet
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv
Påvirkning af nyrerne Skum i urinen
Alvorlige hudreaktioner*
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse
For meget mælkesyre i blodet
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom
Betændelsestilstand i nyren, Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag, Nyresvigt

* Sammen med alvorlige hudreaktioner ses også andre symptomer, fx feber, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet eller leverpåvirkning.  

  

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.  

Det skal du vide, når du tager Eviplera, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før beh...
 • Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • efter 2-4 ugers behandling
  • efter 3 måneders behandling
  • derefter hver 3.-6. måned.
  • hyppigere kontrol ved:
   • risiko for dårligt fungerende nyrer
   • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner skal behandlingen med Eviplera straks ophøre.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.    

   

Anden medicin sammen med Eviplera, komb.

Anden medicin sammen med Eviplera, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

 • Du må ikke tage Eviplera, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • syrepumpehæmmere (midler mod mavesår)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon, da de kan nedsætte virkningen af Eviplera.
 • Under samtidig brug af rifabutin (tuberkulosemiddel) suppleres med 1 tablet indeholdende 25 mg rilpivirin (HIV-middel, som er et af de virksomme stoffer i Eviplera), da rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin i Eviplera.
 • Samtidig brug af Eviplera og H2-blokkere (midler mod mavesår) bør begrænses til kortest mulig tid. H2-blokkere bør indtages mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Eviplera.
 • Syreneutraliserende midler bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter Eviplera.
 • Visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin) øger virkningen af Eviplera.
 • Eviplera kan øge virkningen af metformin (tabletter mod diabetes), og omhyggelig diabeteskontrol er derfor nødvendig.
 • Eviplera øger virkningen af didanosin (middel mod HIV).
  Samtidig behandling med Eviplera og atazanavir (middel mod HIV) nedsætter virkningen af atazanavir.
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Hvis du har knogleskørhed, bør du ikke være i samtidig behandling med visse proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre nedsat knoglemineraltæthed.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Eviplera, komb.

Alkohol og Eviplera, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Eviplera, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.
Voksne. 1 tablet 1 gang i døgnet. Skal tages sammen med et måltid.
  

Bemærk:  

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis til et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)  

Sådan virker Eviplera, komb.

 • Virker på grund af såvel emtricitabin, rilpivirin som tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 10 timer (emtricitabin), (ca. 45 timer (rilpivirin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg

Præg:
GSI
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 19
filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 30 stk. 10.862,75
Recept filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 30 stk. (Abacus) 10.862,75
Recept filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 30 stk. (Orifarm) 10.862,75
 
Eviplera, komb. markedsføres af: Gilead Sciences
 
 
 

Revisionsdato

13.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...