Idefirix

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Idefirix påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 måneders karantæne. Donor skal måske udme...

Idefirix bruges mod

Idefirix er et immunundertrykkende middel til brug inden nyretransplantation.  

 

Idefirix anvendes i meget sjældne tilfælde til:   

 • Behandling inden en nyretransplantation for at hindre afstødning af den donerede nyre.

  

Anvendes kun på sygehus.  

Sådan tager du Idefirix

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding gives i en blodåre.    

   

Voksne   

 • Engangsdosis på 0,25 mg pr. kg legemsvægt helst inden for 24 timer før transplantation.
 • Enkelte patienter kan have behov for en ekstra dosis inden for 24 timer efter den første dosis.

   

Bemærk:   

 • For at modvirke bivirkninger i forbindelse med selve infusionen vil du få forbehandling med binyrebarkhormon og antihistamin.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Infektioner
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Hurtig puls
Blødning i øjet, Synsforstyrrelser
Afstødning af transplanteret organ
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen
Leverpåvirkning
Muskelsmerter
Svimmelhed Hovedpine
Åndenød
Hududslæt, Rødme
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk Varmefølelse

Det skal du vide, når du tager Idefirix

Hvornår må du ikke tage Idefirix

Hvornår må du ikke tage Idefirix

Må ikke anvendes ved   

 • Alvorlige infektioner
 • Blodsygdommen trombotisk trombocytopenisk purpura.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forebyggende behandling med antibiotika mod luftvejsinfekti...
 • Forebyggende behandling med antibiotika mod luftvejsinfektioner bør gives de første 4 uger efter infusionen.
 • Den beskyttelse, man opnår ved vaccinering, kan være nedsat indtil 4 uger efter behandlingen.

Nedsat leverfunktion   

Ingen erfaring med midlet ved dårligt eller meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Idefirix

Anden medicin sammen med Idefirix

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Samtidig behandling med antistofbaserede midler (fx basiliximab, rituximab, alemtuzumab, adalimumab, denosumab, belatacept, etanercept, anti-thymocytglobulin (kanin) og immunglobulin) bør udsættes, da midlerne bliver inaktive.   

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Idefirix

Alkohol og Idefirix påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 måneders karantæne. Donor skal måske udmeldes af donorkorps.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Idefirix ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding gives i en blodåre.   

  

Voksne  

 • Engangsdosis på 0,25 mg pr. kg legemsvægt helst inden for 24 timer før transplantation.
 • Enkelte patienter kan have behov for en ekstra dosis inden for 24 timer efter den første dosis.

  

Bemærk:  

 • For at modvirke bivirkninger i forbindelse med selve infusionen vil du få forbehandling med binyrebarkhormon og antihistamin.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Idefirix

Idefirix nedbryder antistoffet immunglobulin G (IgG), der er en del af immunsystemet.  

Halveringstiden i blodet () er i gennemsnit 3,7 dage. 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg 1 stk. 1.484.482,25
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg 2 stk. 2.968.947,65
 
Idefirix markedsføres af: Hansa Biopharma AB
 
 
 

Revisionsdato

21.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...