Apozepam®

N05BA01
 

Apozepam® er et beroligende middel. Benzodiazepin. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Apozepam® anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan desuden virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Angst og uro 

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinensbehandling hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
 • Børn 1-3 år. Sædvanligvis 1-2 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Ældre. Sædvanligvis halv voksendosis.

Spastiske tilstande
Sædvanligvis
5-15 mg i døgnet. 

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser, Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Langsomme bevægelser.
Forvirring.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed.
Hukommelsesbesvær**, Muskelsvækkelse, Hovedpine.
Koncentrationsbesvær, Talebesvær.
Nedsat vejrtrækning.
Allergiske hudreaktioner  (herunder hudkløe, hududslæt, rødmen).
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertesvigt, Langsom puls.
Mundtørhed.
Leverpåvirkning, Gulsot.
Øget appetit.
Bevidsthedstab.
Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro***, Søvnløshed.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Impotens, Udvikling af bryster hos mænd, Ændret sexlyst.
Vejrtrækningsstop, Øget sekret i luftvejene*.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser.

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn.  

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til begivenheder, efter man har taget midlet.  

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes. 

 

Ved indsprøjtning i en blodåre kan der i enkelte tilfælde opstå overfladisk årebetændelse på indstiksstedet.  

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger og det kan være nødvendigt med en lavere dosis (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Ved længere tids behandling af overvægtige går der længere tid, før den maksimale virkning kan ses og virkningen vedvarer i længere tid efter behandlingen stoppes.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion 

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever og med forsigtighed ved mindre alvorlige tilfælde af dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®), kan øge virkningen af Apozepam®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Apozepam®.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: 

Visse lægemiddelformer med diazepam (Stesolid® rektalvæske) indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter (tabletter eller rektalvæske) og efter få minutter (indsprøjtning).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-5 døgn, dog længere hos overvægtige.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) eller 5 mg (delekærv) diazepam.  

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 2 mg, tabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 86,85
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 108,35
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 116,45
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 86,85
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 97,60
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 115,10

Substitution

tabletter 2 mg
Diazepam "DAK" Orifarm Healthcare, Diazepam, tabletter 2 mg
Stesolid TEVA, Diazepam, tabletter 2 mg
 
tabletter 5 mg
Diazepam "DAK" Orifarm Healthcare, Diazepam, tabletter 5 mg
Stesolid TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
CC, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 

Tabletter  5 mg

Præg:
D, CL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

30.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...