Aimovig bruges til behandling af

Migræne

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl. i pen

Aimovig

N02CD01
 

Aimovig er et middel mod migræne.  

Virksomme stoffer

Anvendelse

Aimovig anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden. 

 

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden (subkutant).  

 • Sædvanligvis 1 dosis (70 mg) hver 4. uge. Din læge kan dog også vælge at øge din dosis til 140 mg hver 4. uge.
 • Som regel vil virkningen indtræde inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet efter 3 måneder for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Hvis virkningen udebliver efter 3 måneders brug, skal man stoppe behandlingen.

 

Bemærk:  

 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Der bør skiftes indsprøjtningssteder (mave, lår eller overarm), og indsprøjtningerne bør ikke gives i områder, hvor huden er irriteret (fx ved ømhed, blå mærker, rødme).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal indsprøjtes. Hver pen må kun anvendes én gang. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.

Instruktioner

 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse**.
Allergiske reaktioner*, Overfølsomhedsreaktioner*, Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Muskelkramper.
Hudkløe.
Ikke kendt. Sår i munden.
Hårtab, Hududslæt.

* Hududslæt, men også mere alvorlige overfølsomhedsreaktioner som anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand) og allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, er blevet rapporteret ved brug af Aimovig efter markedsføring. Disse reaktioner kan forekomme inden for minutter eller mere end én uge efter behandling. Behandlingen skal straks afsluttes. 

** I størstedelen af tilfældene ses forstoppelsen efter første dosis, dog har patienter også oplevet forstoppelse senere i behandlingen. I de fleste tilfælde sås bedring inden for 3 måneder. Efter markedsføring er der rapporteret om forstoppelse med alvorlige komplikationer, i nogle tilfælde med påkrævet indlæggelse/kirurgisk indgreb. 

Særlige advarsler

 • Aimovig kan øge risikoen for alvorlig forstoppelse. Du bør søge lægehjælp i tilfælde af, at en evt. forstoppelse ikke forsvinder, eller den forværres, da det kan blive nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. 5 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Aimovig tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAB).
 • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 28 dage.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 7 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Evt. ikke-anvendte penne skal kasseres efter 7 dage og må ikke genplaceres i køleskab.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg eller 140 mg erenumab. 

Hjælpestoffer

Andre:
Eddikesyre, koncentreret : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 1 stk. 4.083,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 1 stk. 4.083,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 3 x 1 stk. 12.217,05

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  70 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig inj. væske i pen 70 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  140 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig® inj. væske i pen 140 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

16.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...