Nucala®

R03DX09
 

Nucala® er et biologisk lægemiddel mod astma. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tillægsbehandling ved visse tilfælde af svær astma (refraktær eosinofil astma). 

 

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

 • Voksne og unge over 12 år. 100 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.
 • Børn 6-11 år. 40 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.

 

Bemærk: 

 • Man har ikke erfaring med behandling af børn under 6 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Feber.
Allergiske reaktioner.
Luftvejsinfektion.
Reaktioner på indstiksstedet.
Rygsmerter.
Halsbetændelse, Tilstoppet næse.
Eksem.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Særlige advarsler

 • Behandlingen med Nucala® bør genovervejes mindst en gang årligt.
 • Hvis du oplever, at din astma bliver værre, efter du er begyndt på behandlingen, skal du søge læge.
 • Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Nucala®. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Nucala®, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes, at afbryde behandlingen med Nucala® midlertidigt.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 års karantæne.

Virkning

 • Virker ved at hæmme aktiviteten af et stof, interleukin-5, der har betydning for dannelse og overlevelse af den type hvide blodlegemer (eosinofilocytter), der giver vævsreaktioner i luftvejene ved nogle tilfælde af astma.
 • Halveringstiden i blodet () er 16-22 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Penne/sprøjter kan i åbnet pakning opbevares i højst 7 dage uden for køleskab ved højst 30°C beskyttet mod lys. Ikke anvendte penne/sprøjter skal kasseres efter 7 dage uden for køleskab.
 • Fyldt pen/sprøjte skal anvendes inden for 8 timer efter åbning af pakningen. Ikke anvendte penne/sprøjter skal kasseres efter 8 timer.

Pulver til injektionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 100 mg mepolizumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 pen indeholder 100 mg mepolizumab. 

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg mepolizumab. 

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg
Ethylendiamintetraeddikesyre : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 mg 1 stk. 10.739,40
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 mg 3 stk. 32.184,65
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg 1 stk. 10.739,40
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg 1 stk. 10.739,40

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 mg

Mål i mm: 145 x 18,7
Nucala, inj. væske i pen, 100 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg

Mål i mm: 126 x 51,2
Nucala, inj. væske i sprøjte, 100 mg
 
 
 
 
 
Nucala, inj. væske i sprøjte, 100 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...