Kevzara bruges til behandling af

Leddegigt

Kevzara

L04AC14
 

Kevzara er et biologisk middel (immunundertrykkende) mod leddegigt.  

Virksomme stoffer

Anvendelse

Kevzara anvendes til behandling af leddegigt alene eller i kombination med gigtmidlet methotrexat i de tilfælde, hvor behandling med andre gigtmidler er utilstrækkelig eller ikke tåles.
Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

Voksne: 200 mg 1 gang hver 2. uge. 

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 3 dage efter det planlagte tidspunkt. Næste dosis derefter tages til sædvanligt planlagt tidspunkt.
 • Hvis doseringen er glemt i mere end 4 dage springes dosis over, og den næste dosering administreres på det sædvanligt planlagte tidspunkt. Der må ikke gives dobbeltdosis.
 • Ingen erfaring vedr. patienter under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forkølelsessår, Luftvejsinfektion.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Leverpåvirkning.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Urinvejsinfektion.
Forkølelsessymptomer.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i nedre del af tyktarmen.
Lungebetændelse.
Betændelse i hudens dybere lag.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hul på tarmen.

Særlige advarsler

 • Kevzara skal anvendes med forsigtighed ved kronisk infektion, tilbagevendende infektioner eller andre sygdomme, som øger risikoen for infektion.
 • Du skal jævnligt have taget blodprøver for at sikre, at behandlingen virker som den skal.
 • Forsigtig ved tidligere sår i tarmen, udposninger på tyktarmen (diverticulitis) og aktiv leversygdom.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen.
 • Inden behandlingen påbegyndes, skal tuberkulose, leverbetændelse og HIV udelukkes.

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 

Samtidig brug af anden medicin, der påvirker dit immunsystem (fx andre biologiske midler) anbefales ikke.  

 

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder anvender sikker prævention i 3 måneder efter behandlings ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.  

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at blokere for et bestemt stof, interleukin-6, hvorved betændelsestilstande forbundet med leddegigt hæmmes. 

Halveringstiden i blodet () er ca. 21 døgn. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Holdbar i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C).

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 pen indeholder 150 mg eller 200 mg sarilumab. 

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 200 mg sarilumab. 

Hjælpestoffer

Andre:
Arginin : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg
Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 2 stk. 9.230,70
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 mg 2 stk. 9.230,70
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg 1 stk. 4.623,75
 
 
 

Revisionsdato

01.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...