Dupixent

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Dupixent påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Dupixent påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Dupixent bruges mod

 
 • Dupixent anvendes til behandling af atopisk eksem hos voksne og børn over 12 år. Ved svære tilstande kan børn over 6 måneder også behandles. Typisk anvendes Dupixent ved svære tilfælde af eksem, når andre midler ikke har haft den ønskede effekt.
 • Prurigo Nodularis hos voksne, karakteriseret ved hårde (meget) kløende knolde/knuder på arme og ben.
 • Tillæg til vedligeholdelsesbehandling til voksne og børn over 6 år med svær astma, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med høj dosis inhalationskortikosteroid plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.
 • Sammen med næsespray med binyrebarkhormon i behandlingen af kronisk bihulebetændelse med næsepolypper (CSRwNP).
 • Eosinofil øsofagitis (betændelse i spiserøret - EoE).
 
Læs mere om:

Sådan tager du Dupixent

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutan injektion). Kan gives i låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen). Hvis indsprøjtningen gives af en anden person, kan overarmen også benyttes.    

Atopisk eksem og prurigo Nodularis

Voksne   

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg, efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge.

Atopisk eksem (børn og unge)

Børn over 12 år   

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn og unge i alderen 12-17 år med moderat til svær eksem er afhængig af barnets kropsvægt:    

 • Børn under 60 kg: 400 mg, efterfulgt af 200 mg givet hver 2. uge.
 • Børn over 60 kg: 600 mg, efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge.

   

Børn 6-11 år   

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn i alderen 6-11 år med svær eksem er afhængig af barnets kropsvægt:    

 • Børn ml. 15-60 kg: 300 mg givet 2 gange med 14 dages interval. 4 uger efter seneste dosis fortsættes med 300 mg hver 4. uge. Dosering kan øges til 200 mg hver 2. uge ved behov.
 • Børn over 60 kg: 300 mg, efterfulgt af 300 mg hver 2. uge.

   

Børn fra 6 måneder til 5 år   

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn i alderen 6 måneder - 5 år med svær eksem er afhængig af barnets kropsvægt:   

 • Børn under 15 kg. 200 mg, efterfulgt af 200 mg hver 4. uge.
 • Børn ml. 15-30 kg. 300 mg, efterfulgt af 300 mg hver 4. uge.

   

Bemærk:    

 • Hvis man skal have doser på 600 mg eller 400 mg, tages de som to indsprøjtninger på henholdsvis 300 mg eller 200 mg to forskellige steder.
 • Hvis der ikke ses synlig effekt ved atopisk dermatitis efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hos nogle patienter, som har haft delvis effekt af Dupixent, kan det gavne at fortsætte behandlingen i længere tid.
 • Ved PN bør der være effekt efter 24 uger, hvis ikke bør behandlingen afbrydes.
 • Til børn under 12 år med atopisk eksem eller astma, bør dupilumab fyldt injektionssprøjte foretrækkes. Den fyldte pen er ikke beregnet til børn under 12 år.

Astma

Voksne og børn over 12 år   

 • Til:
  - patienter med alvorlig astma, som får tabletbehandling med binyrebarkhormon eller
  - patienter med alvorlig astma og samtidig moderat til alvorlig atopisk eksem eller
  - voksne patienter med alvorlig astma og samtidig alvorlig kronisk bihulebetændelse med polypper i næsen
  skal have en startdosis på 600 mg, efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Alle andre patienter skal have en startdosis på 400 mg efterfulgt af 200 mg hver anden uge.

   

Børn 6 -11 år   

Vægt    

Dosis    

15 - < 30 kg   

100 mg en gang hver anden uge   

eller   

300 mg en gang hver 4. uge   

30 - < 60 kg   

200 mg en gang hver anden uge   

eller   

300 mg en gang hver 4. uge   

≥ 60 kg   

200 mg en gang hver anden uge   

Ved astma og samtidig alvorlig atopisk eksem skal barnet have samme dosis som ved atopisk eksem (se ovenfor).   

   

Bemærk:   

 • Hos patienter, der samtidig får tabletbehandling med binyrebarkhormon, kan dosis af binyrebarkhormon nedsættes, så snart der kan ses bedring. Dosis af binyrebarkhormon bør nedsættes gradvist.
 • Dupixent er beregnet til langtidsbehandling. Der bør mindst én gang årligt træffes beslutning om at fortsætte behandlingen på baggrund af en lægelig vurdering af astmakontrol.

Kronisk bihulebetændelse med næsepolypper

Voksne   

 • Den anbefalede stratdosis er 300 mg efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Hvis der ikke er nogen effekt efter 24 uger, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Eosinofil øsofagitis (EoE)

Voksne og børn over 12 år (og kropsvægt over 40 kg)   

 • Den anbefalede dosis er 300 mg én gang om ugen.

Bemærk:

 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar.
 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 6 år.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk reaktion i øjet, Øjenbetændelse
Forkølelsessår
Reaktioner på indstiksstedet
Ledsmerter*
Hovedpine
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hornhindebetændelse Betændelse i øjenlåget, Øjenkløe
Rødme
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sår på hornhinden Tørre øjne
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand*, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet*

* Ses overvejende hos patienter med atopisk eksem.  

Det skal du vide, når du tager Dupixent

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Dupixent nedsætter kroppens modstandskraft over for parasit...
 • Dupixent nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Dupixent.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Erfaring savnes.   

   

Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Injektionspennen eller -sprøjten må i...

Håndtering   

 • Injektionspennen eller -sprøjten må ikke rystes.

   

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25 °C). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. Dvs. evt. resterende injektionspenne eller -sprøjter efter 14 dage skal kasseres.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Dupixent påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Dupixent

Alkohol og Dupixent påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Dupixent ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutan injektion). Kan gives i låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen). Hvis indsprøjtningen gives af en anden person, kan overarmen også benyttes.   

Atopisk eksem og prurigo Nodularis

Voksne  

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg, efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge.

Atopisk eksem (børn og unge)

Børn over 12 år  

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn og unge i alderen 12-17 år med moderat til svær eksem er afhængig af barnets kropsvægt:   

 • Børn under 60 kg: 400 mg, efterfulgt af 200 mg givet hver 2. uge.
 • Børn over 60 kg: 600 mg, efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge.

  

Børn 6-11 år  

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn i alderen 6-11 år med svær eksem er afhængig af barnets kropsvægt:   

 • Børn ml. 15-60 kg: 300 mg givet 2 gange med 14 dages interval. 4 uger efter seneste dosis fortsættes med 300 mg hver 4. uge. Dosering kan øges til 200 mg hver 2. uge ved behov.
 • Børn over 60 kg: 300 mg, efterfulgt af 300 mg hver 2. uge.

  

Børn fra 6 måneder til 5 år  

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn i alderen 6 måneder - 5 år med svær eksem er afhængig af barnets kropsvægt:  

 • Børn under 15 kg. 200 mg, efterfulgt af 200 mg hver 4. uge.
 • Børn ml. 15-30 kg. 300 mg, efterfulgt af 300 mg hver 4. uge.

  

Bemærk:   

 • Hvis man skal have doser på 600 mg eller 400 mg, tages de som to indsprøjtninger på henholdsvis 300 mg eller 200 mg to forskellige steder.
 • Hvis der ikke ses synlig effekt ved atopisk dermatitis efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hos nogle patienter, som har haft delvis effekt af Dupixent, kan det gavne at fortsætte behandlingen i længere tid.
 • Ved PN bør der være effekt efter 24 uger, hvis ikke bør behandlingen afbrydes.
 • Til børn under 12 år med atopisk eksem eller astma, bør dupilumab fyldt injektionssprøjte foretrækkes. Den fyldte pen er ikke beregnet til børn under 12 år.

Astma

Voksne og børn over 12 år  

 • Til:
  - patienter med alvorlig astma, som får tabletbehandling med binyrebarkhormon eller
  - patienter med alvorlig astma og samtidig moderat til alvorlig atopisk eksem eller
  - voksne patienter med alvorlig astma og samtidig alvorlig kronisk bihulebetændelse med polypper i næsen
  skal have en startdosis på 600 mg, efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Alle andre patienter skal have en startdosis på 400 mg efterfulgt af 200 mg hver anden uge.

  

Børn 6 -11 år  

Vægt   

Dosis   

15 - < 30 kg  

100 mg en gang hver anden uge  

eller  

300 mg en gang hver 4. uge  

30 - < 60 kg  

200 mg en gang hver anden uge  

eller  

300 mg en gang hver 4. uge  

≥ 60 kg  

200 mg en gang hver anden uge  

Ved astma og samtidig alvorlig atopisk eksem skal barnet have samme dosis som ved atopisk eksem (se ovenfor).  

  

Bemærk:  

 • Hos patienter, der samtidig får tabletbehandling med binyrebarkhormon, kan dosis af binyrebarkhormon nedsættes, så snart der kan ses bedring. Dosis af binyrebarkhormon bør nedsættes gradvist.
 • Dupixent er beregnet til langtidsbehandling. Der bør mindst én gang årligt træffes beslutning om at fortsætte behandlingen på baggrund af en lægelig vurdering af astmakontrol.

Kronisk bihulebetændelse med næsepolypper

Voksne  

 • Den anbefalede stratdosis er 300 mg efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Hvis der ikke er nogen effekt efter 24 uger, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Eosinofil øsofagitis (EoE)

Voksne og børn over 12 år (og kropsvægt over 40 kg)  

 • Den anbefalede dosis er 300 mg én gang om ugen.

Bemærk:

 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar.
 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 6 år.

Sådan virker Dupixent

 • Virker ved at undertrykke kroppens immunforsvar og dæmpe vævsreaktionen (inflammationen) ved atopisk eksem.
 • Hæmmer også FeNO og andre stoffer, som er aktive ved astma.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 mg
Dupixent
2 stk. 10.683,25
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Dupixent
2 stk. 11.311,55
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg
Dupixent
2 stk. 10.683,25
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Dupixent
2 stk. 11.311,55
 
Dupixent markedsføres af: Sanofi
 
 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...