Substitutionsregler

Revisionsdato: 31.10.2022

 

Hvad er substitution? 

Ved medicin, som kræver recept fra lægen, skal apoteket altid tilbyde dig det billigste præparat blandt ligeværdige (synonyme/generiske) og parallelimporterede lægemidler. Det kaldes substitution. 

 

Generiske lægemidler er lægemidler med samme: 

 

Parallelimorterede lægemidler  

Parallelimporterede lægemidler er det originale lægemiddel, men købt i et andet EU-land, fx Grækenland, og derefter importeret til Danmark. 

 

Lægemidler, der kan substitueres, er inddelt i grupper, hvor Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at alle lægemidler kan erstatte hinanden. Apoteket skal kun foretage substitution, når prisforskellen mellem det ordinerede lægemiddel og det billigste lægemiddel er mere end blot en bagatel. 

 

Læs mere om generisk og parallelimporteret medicin. 

 

Mønter i stabel 

 

Hvis du ikke vil have substitution 

Hvis du gerne vil have et bestemt præparat, fx det du plejer at få, kan lægen (eller tandlægen) fravælge substitution ved at notere "Ej S" på recepten og samtidig skrive nøjagtig hvilket lægemiddel, der skal udleveres. Så skal apoteket udlevere præcis dette lægemiddel. Da tilskud gives efter det billigste præparat, kan det være, du skal betale mere for dit valgte præparat. 

 

Du kan finde flere oplysninger om substitution på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

Forfatter(e)