Eylea

S01LA05
 

Eylea er et middel mod flere forskellige øjensygdomme, der giver synsnedsættelse bl.a. forkalkning (AMD) i øjet på grund af alder eller i forbindelse med diabetes eller blodprop i nethinden.  

Virksomme stoffer

Anvendelse

Eylea kan anvendes ved synssvækkelse som følge af skader på nethinden (det lysfølsomme lag bagest i øjet). 

  

Skaderne kan fx skyldes: 

  

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i øjet. 

 

Voksne 

 • 2 mg (50 mikroliter) indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden i 3 måneder (ved diabetes 5 måneder).
 • Derefter en injektion hver anden måned eller efter øjenlægens anvisning.
 • Efter de første 12 måneders behandling kan behandlingsintervallerne evt. forlænges afhængig af effekten.
 • Ved synssvækkelse som følge af hævelser efter blodprop i øjet indsprøjtes 2 mg (50 mikroliter) i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden, indtil synet er genoprettet og/eller der ikke er flere tegn på øjensygdom.
 • Ved myopisk CNV indsprøjtes kun én gang, men din øjenlæge kan gentage behandlingen tidligst efter en måned, hvis din sygdom vender tilbage.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af myopisk CNV hos ikke-asiatiske patienter og patienter, der tidligere har gennemgået behandling for myopisk CNV eller har øjenskader uden for det skarpe syn.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning fra øjets slimhinder, Blødning i nethinden, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning i glaslegeme, Forandringer på hornhinden, Forhøjet tryk i øjet, Glaslegemeløsning, Grå stær, Hornhindebetændelse, Nethindeforandringer, Røde øjne, Sløret syn, Synspåvirkning, Sår på hornhinden, Hævede øjenlåg, Rødmen af øjet, Tåreflåd, Øjenirritation.
Ubehag ved indstiksstedet  (smerter og blødning).
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse inde i øjet*, Hævelse af hornhinden, Nethindeløsning, Regnbuehindebetændelse, Årehindebetændelse i øjet.
Allergiske reaktioner  (herunder også alvorlige tilfælde af anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand).
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i øjets glaslegeme, Blindhed.
 • Bivirkninger, der ikke rammer øjnene (fx blødninger eller blodpropper), er set hos patienter efter injektion med VEGF-hæmmere. Der er derfor en mulig risiko for, at disse hændelser kan være forbundet med VEGF-behandlingen.

*Betændelsen skyldes ofte injektionsproceduren og ikke selve lægemidlet. 

Bør ikke anvendes

 • Ved infektion i eller omkring øjet bør midlet ikke anvendes.
 • Eylea må desuden ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. 

Særlige advarsler

 • Trykket i øjet kan øges lige efter indsprøjtningen og skal derfor kontrolleres 60 minutter efter indsprøjtningen.
 • Hvis du får akut nedsat syn, rødt smertende øje eller tåreflåd efter indsprøjtningen, skal du med det samme henvende dig til en øjenlæge.
 • Efter injektion med Eylea kan du opleve nogle midlertidige synsforstyrrelser. Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe du har disse synsforstyrrelser.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 

Fertile kvinder og mænd

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du vente i mindst 3 måneder, efter behandling er afsluttet. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Virkning

Virker ved at stoppe væksten af nye unormale blodkar i øjet og mindsker dermed væskeansamlinger og blødninger i øjet, der er relateret til våd AMD. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Uåbnet hætteglas og injektionssprøjte i uåbnet blister kan opbevares i højst 24 timer ved stuetemperatur (under 25°C) inden brug.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning 40 mg/ml i hætteglas. 1 hætteglas (100 mikroliter) indeholder 4 mg aflibercept. Anbefalet enkeltdosis (50 mikroliter) indeholder 2 mg aflibercept. 

Injektionsvæske, opløsning 40 mg/ml i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 3,6 mg aflibercept. Anvendelig enkeltdosis (50 mikroliter) indeholder 2 mg aflibercept. 

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml
Saccharose : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 40 mg/ml 1 stk. 7.448,15
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml 1 stk. 7.448,15
 
 
 

Revisionsdato

16.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...