Tezspire®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Tezspire® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Tezspire® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 måneders karantæne efter endt behandling.

Tezspire® bruges mod

 

Tezspire® er et biologisk lægemiddel mod astma.  

Tillægsbehandling ved svær astma, der ikke har kunnet kontrolleres af inhalation af binyrebarkhormon i høj dosis sammen med et andet forebyggende middel mod astma.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tezspire®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.   

   

Voksne og unge fra 12 år. 210 mg (1 forfyldt sprøjte) indsprøjtes under huden hver 4. uge.   

   

Bemærk:   

Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.   

Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

Indsprøjtes i overarm, lår eller mave (mindst 5 cm fra navlen).   

Indsprøjtningen kan, efter oplæring, foretages af dig selv eller en omsorgsperson.   

Der bør skiftes indstikningssted fra gang til gang.   

  

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Reaktioner på indstiksstedet
Ledsmerter
Halsbetændelse
Hududslæt

Det skal du vide, når du tager Tezspire®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Astmasymptomer   Hvis dine astmasymptomer ik...

Astmasymptomer   

Hvis dine astmasymptomer ikke bliver bedre eller forværres under behandlingen med Tezspire®, skal du kontakte lægen.   

   

Infektioner med orm   

Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Tezspire®. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Tezspire®, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes at afbryde behandlingen med Tezspire® midlertidigt.   

   

Risiko for allergisk reaktion   

Hvis du tidligere har haft alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) i andre sammenhænge, kan der være en øget risiko for, at du også udvikler en alvorlig allergisk reaktion i forbindelse med behandlingen med Tezspire®. I starten af behandlingen skal du derfor være opmærksom på, om du får symptomer, der kan tyde på udvikling af alvorlig allergi (fx åndenød, trykken i halsen/brystet, slaphedsfornemmelse, svimmelhed, uro/angst) og i så fald ringe 112.   

   

Risiko for hjertebivirkninger   

Der er set enkelte tilfælde af alvorlige hjertebivirkninger under behandling med Tezspire®. Hvis du oplever symptomer på hjertepåvirkning (fx brystsmerter og vejrtrækningsbesvær) under behandlingen, skal du søge læge.    

Anden medicin sammen med Tezspire®

Anden medicin sammen med Tezspire®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

Vaccination med visse typer vaccine (levende, svækkede vacciner) bør undgås under behandlingen med Tezspire®.   

Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Må ikke omrystes.    Ho...

Håndtering   

  • Må ikke omrystes.

   

Holdbarhed   

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke nedfryses eller udsættes for varme.
  • Kan opbevares i højst 30 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke-anvendte sprøjter skal kasseres efter 30 dage.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Alkohol og Tezspire® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Tezspire®

Alkohol og Tezspire® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 måneders karantæne efter endt behandling.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tezspire® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.  

  

Voksne og unge fra 12 år. 210 mg (1 forfyldt sprøjte) indsprøjtes under huden hver 4. uge.  

  

Bemærk:  

Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.  

Sådan virker Tezspire®

  • Tezspire® hæmmer et af de signalstoffer i kroppen (TSLP), som spiller en rolle i udviklingen af den vedvarende irritationstilstand (inflammation), der ses ved astma.
  • Måden Tezspire® virker på, er dog ikke fuldt kendt.
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 26 døgn.

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  210 mg

Tezspire 210 mg inj. væske i sprøjte
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg 1 stk. 11.644,95
 
Tezspire® markedsføres af: AstraZeneca
 
 
 

Revisionsdato

19.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...