Ilumetri bruges til behandling af

Psoriasis

Ilumetri

L04AC17
 

Ilumetri er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod psoriasis. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ilumetri anvendes ved alvorlige former for psoriasis.  

 

Må kun anvendes på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden. 

 

Voksne 

 • 1 injektion (100 mg) sprøjtes ind under huden én gang i den første uge af behandlingen og én gang 4 uger senere efterfulgt af en vedligeholdelsesdosis hver 12. uge.
 • Dosis kan evt. øges til 2 injektioner (200 mg) ugentligt ved behov (fx ved svær sygdom eller legemsvægt over 90 kg).
 • Ved manglende effekt efter 28 ugers behandling, skal man typisk afslutte behandlingen.
 • Nogle patienter med indledningsvis delvis effekt kan efterfølgende have gavn af at fortsætte behandling ud over 28 uger.

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Luftvejsinfektion.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme.
Ubehag ved indstiksstedet.
Rygsmerter.
Hovedpine.

Nogle patienter kan udvikle antistoffer mod midlet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man så har lavere effekt eller flere bivirkninger ved behandlingen.  

 

Bør ikke anvendes

Ilumetri bør ikke anvendes ved aktive infektioner som fx tuberkulose

Særlige advarsler

 • Forsigtighed, hvis du får en alvorlig infektion under behandlingen med Ilumetri. I dette tilfælde skal du stoppe behandlingen, indtil infektionen er slået ned.
 • Din læge vil spørge, om du tidligere har haft tuberkulose og undersøge, om du aktuelt har tegn på tuberkulose. Ved mistanke om tuberkulose vil lægen ofte tilbyde dig medicin mod tuberkulose.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen og i mindst 17 uger efter afsluttet behandling med Ilumetri.
  Du kan også først påbegynde behandling med Ilumetri tidligst 4 uger efter bestemte vaccinationer. Tal med din læge.
 • Behandlingen skal afbrydes, hvis du får alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

 

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 17 uger efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning. 

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Lægemidlet dæmper aktiviteten af nogle forskellige proteiner, der findes i kroppen, og som findes i forhøjede mængder, når man har psoriasis.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 23 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Må ikke rystes.
 • Kun til engangsbrug.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved højst 25°C beskyttet mod lys. Må ikke genplaceres i køleskab.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 100 mg tildrakizumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg 1 stk. 30.125,30
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg 1 stk. (Orifarm) 30.125,30

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg

Ilumetri inj.væske i sprøjte, 100 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...