Min.medicin.dk

Revisionsdato: 04.04.2018

Hvad er min.medicin.dk?
Min.medicin.dk er en hjemmeside om medicin, sygdom og behandling skrevet på almindeligt dansk. Oplysningerne er målrettet dig, der er patient, pårørende eller ansat i sundhedssektoren. Min.medicin.dk er også et arbejdsredskab, som bruges af sosu-assistenter, sosu-hjælpere, elever og studerende og andet personale, som arbejder i plejesektoren, på bosteder og lignende.  

 

Hvis du har en længerevarende sundhedsuddannelse, anbefaler vi, at du bruger pro.medicin.dk. Pro.medicin.dk er på fagsprog og er målrettet den klinisk aktive læge, sygeplejerske, farmaceut, farmakonom eller lignende. 

 

Informationen fra min.medicin.dk findes på netdoktor.dk og apoteket.dk, så når du søger information om medicin disse steder, hentes den her fra min.medicin.dk. Desuden bruges information fra min.medicin.dk på hospitaler, sygehuse og i en række kommuners omsorgssystemer.  

 

Beskrivelse af de enkelte præparater kan printes ud og gives som skriftlig information til patienterne - se det lille printer-ikon i øverste, højre hjørne på hver medicinbeskrivelse. 

 

Vil du integrere min.medicin.dk's information i dit system eller på din hjemmeside?
Mange aktører på sundhedsområdet har min.medicin.dk's information integreret i deres systemer eller hjemmmesider. Læs mere om, hvilke forskellige muligheder du har for at integrere data fra min.medicin.dk i dit system eller på din hjemmeside

 

Min.medicin.dk nyt logo 

 

Hvad kan jeg finde på min.medicin.dk? 

 • Medicin: Beskrivelser af al medicin på det danske marked. For hvert lægemiddel kan du bl.a. læse, hvad medicinen bruges til, hvordan den virker, og hvilke bivirkninger du kan få, hvis du bruger medicinen. Læs mere om den information, der er i en præparatbeskrivelse.
 • Sygdomme: Beskrivelser af sygdomme, og hvordan de behandles. Nogle sygdomsbeskrivelser indeholder tegninger, animationer eller fotos. Du kan også læse om de mest almindelige, relevante undersøgelser.
 • Temaer: Fokus på forskellige store sygdomsområder, fx astma, diabetes, KOL og forhøjet blodtryk. Temaerne indeholder typisk film, slideshows og artikler.
 • Identifikation: Har du fundet en tablet eller en kapsel, du ikke ved, hvad indeholder, kan du finde det i funktionen Genkend medicin. Du kan søge på kærv, farve, figur, tekst eller tal på tabletten. Læs mere om det nordiske samarbejde om fotos af tabletter og kapsler.

Hvordan udarbejdes min.medicin.dk?
Beskrivelserne af medicin på min.medicin.dk tager udgangspunkt i beskrivelserne på pro.medicin.dk. De er omskrevet af redaktionssekretariatet efter en række redaktionelle principper, så medicinbeskrivelserne sprogligt og indholdsmæssigt dækker målgruppen på min.medicin.dk. Sygdomsbeskrivelser og den øvrige information på min.medicin.dk udarbejdes af en lang række speciallæger, redaktionen og af redaktionssekretariatet på min.medicin.dk. Forfatterens navn står efter teksten. Alt materiale godkendes af ansvarshavende redaktør, ledende overlæge Henrik Friis

 

Redaktion 

Redaktionen på min.medicin.dk består af: 

 • Ansvarshavende redaktør: Ledende overlæge, Henrik Friis
 • Fagredaktør: Informationsfarmaceut, Louise Thrane
 • Web- og kommunikationsansvarlig: Cand. comm., B.MedSc., Tone M. Reersted.

Redaktionen lægger den faglige linje for min.medicin.dk. Redaktionen beslutter hvilke film, slideshows, nye sygdomsbeskrivelser og artikler, der skal udarbejdes. Koordinerer samarbejde med eksterne, lægefaglige specialister, det øvrige sekretariat, pro.medicin.dk's redaktion og andre samarbejdsparter. Redaktionen sikrer desuden løbende opdatering af alle tekster med undtagelse af præparatbeskrivelser. Præparatbeskrivelserne varetages af redaktionssekretariatet. 

 

Redaktionssekretariat 

Redaktionssekretariatet består af fem farmaceuter, to produktassistenter, en kommunikationsansvarlig og en direktør, som alle er fuldtidsansatte i Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S). Sekretariatet sikrer løbende opdatering af beskrivelserne af medicin på min.medicin.dk i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk.  

 

Sekretariatet:  

 • Informationsfarmaceut Christianna Marinakis, cma@dli.dk
 • Informationsfarmaceut Lotte Hedegaard, lh@dli.dk
 • Informationsfarmaceut Louise Thrane, lt@dli.dk, fagredaktør på min.medicin.dk
 • Informationsfarmaceut (vacant)
 • Informationskonsulent cand. comm. et pharm. Thomas Nødvig, tn@dli.dk
 • Produktassistent, Helle Dyjak, hd@dli.dk, ansvarlig for fotos af tabletter og kapsler
 • Farmakonom, Gitte Scheel Liljeroth, gli@dli.dk
 • Kommunikationsansvarlig og projektleder, cand. comm., BMedSc, Tone M. Reersted, tmr@dli.dk
 • Ledelse: Direktør, MD, Henrik Villadsen, hvi@dli.dk

 

 

Sådan finansieres min.medicin.dk
Min.medicin.dk finansieres på flere måder: 

 

• Lægemiddelvirksomheder betaler en licens for hvert lægemiddel, der omtales i medicin.dk. 

• Regioner og kommuner betaler for at integrere min.medicin.dk i deres hospitals- og omsorgssystemer. 

• En række private kunder betaler for at bruge min.medicin.dk's information på deres egne sider. 

 

Om eventuelle interessekonflikter 

For at imødekomme behovet for størst mulig gennemsigtighed omkring udarbejdelsen af medicin.dk, er der indsat links til Sundhedsstyrelsens liste over læger og tandlæger med tilladt tilknytning til industrien ved alle forfattere og referenter på medicin.dk. Herved får du let adgang til information om en forfatters eller referents eventuelle interessekonflikt. Læs mere om Øget gennemsigtighed på medicin.dk

 

Om cookies på min.medicin.dk 

Når du besøger min.medicin.dk, modtager du automatisk cookies. Læs mere om cookies

 

Om brug af fotos på min.medicin.dk 

Når ikke andet er angivet, er fotos på min.medicin.dk egne fotos eller fra fotodatasen Colourbox.  

 

Statistik over besøgende på min.medicin.dk - Google Analytics 

Vi følger dagligt søgestatistikken på min.medicin.dk ved hjælp af Googles statistikfacilitet, Google Analytics. Det gør vi for løbende at kunne justere på opsætning og indhold på min.medicin.dk, så indholdet bliver så relevant for brugeren som muligt. 

 

Spørgsmål til sekretariatet 

Har du et spørgsmål til os vedrørende din egen eller pårørendes medicin, skal du, af hensyn til beskyttelse af dine persondata, henvende dig ved at bruge denne formular. NB! Vær opmærksom på, at vi ikke sælger medicin. Vi tilbyder udelukkende information om medicin. Vi anbefaler altid, at du kontakter din egen læge ved spørgsmål om din konkrete behandling. 

Har du et fagligt, arbejdsrelateret spørgsmål kan du skrive til os på kontakt@medicin.dk. 

 

Udgiver 

Min.medicin.dk udgives af: 

 

Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S) 

Lersø Parkallé 101 

2100 København Ø 

Tlf. +4539274488 

www.dli.dk