Medicin.dk - borger

Revisionsdato: 29.12.2020

Hvad er Medicin.dk - borger?
Medicin.dk til borgere indeholder information om medicin, sygdom og behandling skrevet på almindeligt dansk. Oplysningerne er målrettet dig, der er patient eller pårørende.  

 

Medicin.dk borger logo 2021 355x125 

 

Hvis du har en længerevarende sundhedsuddannelse, anbefaler vi, at du bruger Medicin.dk til professionelle. Medicin.dk til professionelle er på fagsprog og er målrettet læger, sygeplejersker, farmaceuter, farmakonomer og andre sundhedsprofessionelle. 

 

Informationen fra Medicin.dk - borger findes på netdoktor.dk og apoteket.dk, så når du søger information om medicin der, hentes den fra medicin.dk. Desuden bruges information fra medicin.dk på hospitaler, sygehuse og i ca 50 kommuners omsorgssystemer.  

 

Beskrivelse af de enkelte lægemidler kan printes ud og gives som skriftlig information til patienterne - se det lille printer-ikon i øverste, højre hjørne på hver medicinbeskrivelse. 

 

Vil du integrere information fra medicin.dk i dit system eller på din hjemmeside?
Mange aktører på sundhedsområdet har medicin.dk's information integreret i deres systemer eller hjemmmesider. Læs mere om, hvilke forskellige muligheder du har for at integrere medicin.dk-information på din side eller i dit system. 

 

Hvad kan jeg finde på Medicin.dk til borgere? 

 • Medicin: Beskrivelser af al medicin på det danske marked. For hvert lægemiddel kan du bl.a. læse, hvad medicinen bruges til, hvordan den virker, og hvilke bivirkninger du kan få, hvis du bruger medicinen. Læs mere om den information, der er i en præparatbeskrivelse.
 • Sygdomme: Beskrivelser af sygdomme, og hvordan de behandles. Nogle sygdomsbeskrivelser indeholder tegninger, animationer eller fotos. Du kan også læse om de mest almindelige, relevante undersøgelser.
 • Temaer: Fokus på forskellige store sygdomsområder, fx astma, diabetes, KOL og forhøjet blodtryk. Temaerne indeholder typisk film, slideshows og artikler.
 • Identifikation: Har du fundet en tablet eller en kapsel, du ikke ved, hvad indeholder, kan du finde det i funktionen Genkend medicin. Du kan søge på kærv, farve, figur, tekst eller tal på tabletten. Læs mere om det nordiske samarbejde om fotos af tabletter og kapsler.

 

Hvordan udarbejdes Medicin.dk til borgere?
Informationen om medicin tager udgangspunkt i informationen til professionelle, men er omskrevet af redaktionssekretariatet, efter en række redaktionelle principper, så de sprogligt og indholdsmæssigt passer til den ikke-sundhedsfaglige målgruppe.  

Informationen om sygdomme, og den øvrige information på borger-delen af medicin.dk udarbejdes af redaktionen, redaktionssekretariatet og en lang række speciallæger. Forfatterens navn står efter teksten. Alt materiale godkendes af ansvarshavende redaktør, ledende overlæge Henrik Friis

 

Redaktion 

Redaktionen på den borgrerrettede del af medicin.dk består af: 

 • Ansvarshavende redaktør: Ledende overlæge, Henrik Friis
 • Fagredaktør: Informationsfarmaceut, Louise Thrane
 • Web- og kommunikationsansvarlig: Cand. comm., B.MedSc., Tone Marstrand Reersted.

 

Redaktionen beslutter hvilke film, slideshows, nye sygdomsbeskrivelser og artikler, der skal udarbejdes. Redaktionen koordinerer desuden samarbejdet med eksterne, lægefaglige specialister, det øvrige sekretariat og andre samarbejdspartnere. Redaktionen sikrer den løbende opdatering af alle tekster med undtagelse af informationen om medicin, denne opgave varetages af hele redaktionssekretariatet. 

 

Redaktionssekretariat 

Redaktionssekretariatet består af fem farmaceuter, to produktassistenter, en kommunikationsansvarlig og en direktør, som alle er fuldtidsansatte hos Medicin.dk. Sekretariatet sikrer løbende opdatering af beskrivelserne af medicin i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk.  

 

Sekretariatet:  

 • Informationsfarmaceut Christianna Marinakis, cma@medicin.dk
 • Informationsfarmaceut Lotte Hedegaard, lh@medicin.dk
 • Informationsfarmaceut Louise Thrane, lt@medicin.dk, fagredaktør på min.medicin.dk
 • Informationsfarmaceut Iben Lund Thonesen, ilt@medicin.dk
 • Informationskonsulent cand. comm. et pharm. Thomas Nødvig, tn@medicin.dk
 • Produktassistent, Helle Dyjak, hd@medicin.dk, ansvarlig for fotos af tabletter og kapsler
 • Farmakonom, Gitte Scheel Liljeroth, gli@medicin.dk
 • Kommunikationsansvarlig og projektleder, cand. comm., BMedSc, Tone M. Reersted, tmr@medicin.dk
 • Ledelse: Direktør, MD, Henrik Villadsen, hvi@medicin.dk

 

 

Sådan finansieres medicin.dk
Medicin.dk finansieres på flere måder: 

 

• Lægemiddelvirksomheder betaler en licens for hvert lægemiddel, der omtales i medicin.dk. 

• Regioner og kommuner betaler for at integrere information fra medicin.dk i deres hospitals- og omsorgssystemer. 

• En række private kunder betaler for at bruge medicin.dk's information på deres egne sider. 

 

Om eventuelle interessekonflikter 

For at imødekomme behovet for størst mulig gennemsigtighed omkring udarbejdelsen af medicin.dk, er der indsat links til Sundhedsstyrelsens liste over læger og tandlæger med tilladt tilknytning til industrien ved alle forfattere og referenter på medicin.dk. Herved får du let adgang til information om en forfatters eller referents eventuelle interessekonflikt. Læs mere om Øget gennemsigtighed på medicin.dk

 

Om cookies på medicin.dk 

Når du besøger medicin.dk, sætter vi kun nødvendige cookies. Læs mere om cookies

 

Om brug af fotos på medicin.dk 

Når ikke andet er angivet, er fotos på medicin.dk egne fotos eller fra fotodatasen Colourbox.  

 

Statistik over besøgende på medicin.dk  

Vi følger dagligt søgestatistikken på medicin.dk ved hjælp af statistiksystemet Matomo. Det gør vi for løbende at kunne justere på opsætning og indhold på medicin.dk, så indholdet bliver så relevant for brugeren som muligt. 

 

Spørgsmål til sekretariatet 

Har du et spørgsmål til os vedrørende din egen eller pårørendes medicin, skal du, af hensyn til beskyttelse af dine persondata, henvende dig ved at bruge denne formular. NB! Vær opmærksom på, at vi ikke sælger medicin. Vi tilbyder udelukkende information om medicin. Vi anbefaler altid, at du kontakter din egen læge ved spørgsmål om din konkrete behandling. 

 

Har du et fagligt, arbejdsrelateret spørgsmål kan du skrive til os på kontakt@medicin.dk. 

 

Udgiver 

Medicin.dk - borger udgives af: 

 

Medicin.dk - en del af Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S) 

Lersø Parkallé 101 

2100 København Ø 

Tlf. +4539274488