Tramadolhydrochlorid "2care4"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Tramadolhydrochlorid "2care4" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Ved indtag på grund af...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Tramadolhydrochlorid "2care4" bruges mod

 

Tramadolhydrochlorid "2care4" er et smertestillende middel.  

  

Tramadolhydrochlorid "2care4" anvendes ved moderate til stærke smerter.
Tramadolhydrochlorid "2care4" er ikke egnet til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tramadolhydrochlorid "2care4"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde depotkapsler  100 mg, 150 mg og 200 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde depotkapsler  100 mg, 150 mg og 200 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde depotkapsler  100 mg, 150 mg og 200 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som depotkapsler.

   

Voksne og børn over 12 år   

Sædvanligvis 100-200 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 300-400 mg 1 gang i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Depotkapsler skal synkes hele.
 • Depotkapsler må ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Svimmelhed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Træthed
Hovedpine
Døsighed
Øget svedtendens
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtig puls
Diarré, Oppustethed, Sure opstød
Nældefeber
Hudkløe, Hududslæt
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Sløret syn Forstørrede pupiller, Små pupiller
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Nedsat eller øget appetit
Kramper, Muskelsvaghed
Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær Mareridt, Søvnforstyrrelser
Manglende vandladning Smertefuld vandladning
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hikke
Abstinenser*, Tilvænning
Serotoninsyndrom
Dårligt fungerende binyrebark, For lidt natrium i blodet, Lavt blodsukker
Afhængighed af midlet**

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Tramadolhydrochlorid "2care4"

Hvornår må du ikke tage Tramadolhydrochlorid "2care4"

Hvornår må du ikke tage Tramadolhydrochlorid "2care4"

ved meget dårligt fungerende lever og nyrer samt ved ubehandlet epilepsi.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. Forsigtighed ...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Tramadolhydrochlorid "2care4"

Anden medicin sammen med Tramadolhydrochlorid "2care4"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tramadolhydrochlorid "2care4".
 • Tramadolhydrochlorid "2care4" kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression eller epilepsi og mod psykoser.
 • Tramadolhydrochlorid "2care4" kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Tramadolhydrochlorid "2care4" må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Tramadolhydrochlorid "2care4" og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er en ...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Tramadolhydrochlorid "2care4"

Alkohol og Tramadolhydrochlorid "2care4" påvirk...
Alkohol og Tramadolhydrochlorid "2care4" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Ved indtag på grund...
Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.    

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.   

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tramadolhydrochlorid "2care4" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depotkapsler.

  

Voksne og børn over 12 år  

Sædvanligvis 100-200 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 300-400 mg 1 gang i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Depotkapsler skal synkes hele.
 • Depotkapsler må ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min)  

Sådan virker Tramadolhydrochlorid "2care4"

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer.
 • For depotkapsler (Dolol Retard UNO og Tramadolhydrochlorid "2care4") er halveringstiden i blodet lidt længere (6-9 timer).

Tramadolhydrochlorid "2care4" kan erstattes med

  

hårde depotkapsler 100 mg
 
hårde depotkapsler 150 mg
 
hårde depotkapsler 200 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  100 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 18
hårde depotkapsler 100 mg
 

Hårde depotkapsler  150 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Turkis, Hvid
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 150 mg
 

Hårde depotkapsler  200 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Turkis
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 200 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde depotkapsler 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 105 stk. (blister) 347,25
Recept hårde depotkapsler 150 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 105 stk. (unit-dose) 549,40
Recept hårde depotkapsler 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 105 stk. (unit-dose) 732,45
 
Tramadolhydrochlorid "2care4" markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

16.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...