Olanzapin "Accord"

Olanzapin Accord
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Olanzapin "Accord".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Olanzapin "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Olanzapin "Accord".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Olanzapin "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Olanzapin "Accord" bruges mod

Olanzapin "Accord" er et middel mod psykoser.  

 

Olanzapin "Accord" anvendes til behandling af skizofreniog manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Olanzapin "Accord"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  2,5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  2,5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  2,5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.   

   

Skizofreni   

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg i døgnet.    

Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.   

   

Mani   

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.    

   

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom   

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis.   

   

Bemærk:   

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved pludseligt stop af behandlingen er der risiko for fx øget svedtendens, kvalme og søvnløshed. Gradvis nedtrapning anbefales i disse tilfælde.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Vægtøgning
Døsighed
Blodtryksfald når man rejser sig
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene* Feber, Kraftesløshed, Træthed
Forhøjet urinsyre i blodet, Sukker i urinen Leverpåvirkning**
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker Øget appetit
Ledsmerter
Motorisk uro, Parkinsonisme, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Rejsningsproblemer Nedsat sexlyst
Hududslæt
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Oppustethed, Øget spytdannelse
Allergiske reaktioner
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval***) Forhøjet galdefarvestof
Diabetes, Forværret diabetes
Kramper****
Hukommelsesbesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser Uro i benene
Stammen, Talebesvær
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd, Vandladningsbesvær Forstørrede bryster, Mælkeflåd
Næseblod
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys
Blodpropper
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjerterytmeforstyrrelser
Betændelse i bugspytkirtlen
Lav legemstemperatur, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig død Abstinenslignende symptomer
Leverbetændelse
Nedbrydning af muskelvæv
Langvarig smertefuld erektion
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

* Omfatter bl.a. forstoppelse og mundtørhed og er normalt forbigående.   

** Ses normalt kun i starten af behandlingen.   

*** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.   

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper.   

 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved injektionsbehandling er smerter ved indstiksstedet set som en almindelig bivirkning.
 • Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

Det skal du vide, når du tager Olanzapin "Accord"

Hvornår må du ikke tage Olanzapin "Accord"

Hvornår må du ikke tage Olanzapin "Accord"

Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed: Til ældre Hvis man har tendens til kramper. H...
 • Forsigtighed:
  • Til ældre
  • Hvis man har tendens til kramper.
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Anbefales ikke ved psykoser, der skyldes behandlingen af Parkinsons sygdom.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Vægtøgning   

Ved behandling med Olanzapin "Accord" kan der ses vægtøgning. Regelmæssig fysisk aktivitet og opmærksomhed på kosten anbefales. Under behandlingen bør man regelmæssigt måle BMI og taljeomfang.   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Olanzapin "Accord"

Anden medicin sammen med Olanzapin "Accord"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Olanzapin "Accord".
 • Carbamazepin og valproat (epilepsimidler) kan muligvis nedsætte virkningen af Olanzapin "Accord".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Olanzapin "Accord" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiv.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Olanzapin "Accord".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Olanzapin "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Olanzapin "Accord"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Olanzapin "Accord".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Olanzapin "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Olanzapin "Accord" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.  

  

Skizofreni  

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg i døgnet.   

Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.  

  

Mani  

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.   

  

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom  

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis.  

  

Bemærk:  

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Olanzapin "Accord"

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 30 timer.

Olanzapin "Accord" kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
O2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
O3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,8 x 8,8
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,6 x 9,6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 105 stk. (blister) 522,80
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 149,00
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 47,40
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 82,90
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 174,35
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 103,60
 
Olanzapin "Accord" markedsføres af: Accord
 
 
 

Revisionsdato

11.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...