Brugervilkår og jura - medicin.dk

Revisionsdato: 16.07.2018

Brugervilkår og jura - medicin.dk 

Informationen i medicin.dk er ment som støtte, og ikke erstatning, i forholdet mellem patient/bruger og dennes læge eller anden sundhedsprofessionel. Oplysningerne i medicin.dk må ikke tages som erstatning for professionel rådgivning eller behandling af læge. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred, bør du altid konsultere en læge, før du begynder en behandling.  

 

De lægefaglige bidragsydere på medicin.dk kvalitetssikrer løbende informationen i medicin.dk, så den er i overensstemmelse med gældende lægefaglige retningslinjer. På grund af ændringer i den lægefaglige viden, manglende konsensus blandt faglige autoriteter, specielle forhold i den enkelte konsultation og mulighed for menneskelige fejl, kan hverken lægefaglige, tekniske og administrative bidragsydere eller udgiver garantere, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige i alle henseender. Læger, sygeplejersker, studerende og andre brugere/læsere må derfor basere kliniske afgørelser på selvstændige vurderinger og om nødvendigt søge information fra andre kilder, standardværker og produktomtaler.  

 

Medicin.dk - og Dansk Lægemiddel Information A/S, der står bag medicin.dk - kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt i medicin.dk.  

 

Medicin.dk logo 

 

Ansvarsfraskrivelse/disclaimer 

Alt indhold og alle oplysninger i medicin.dk er udelukkende til information og kan på ingen måde erstatte en lægekonsultation eller anden form for professionel medicinsk rådgivning og/eller behandling. Dansk Lægemiddel Information A/S fraskriver sig alt ansvar for ethvert muligt krav, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet i medicin.dk. 

 

Ophavsret og copyright 

Gengivelse af indhold fra medicin.dk (tekster, billeder, slideshows og film) er kun tilladt efter særlig aftale med medicin.dk (skriftlig godkendelse, fx mail). Henvisning og/eller anvendelse af indhold fra medicin.dk skal angives med tydelig kildeangivelse og uden ændring af materialet. Det er tilladt at udskrive - og udlevere - patientformation fra min.medicin.dk.  

 

Er du interesseret i at integrere dele af medicin.dk på dit website, dybdelinke systematisk til medicin.dk eller bruge informationen i kommercielt øjemed, skal du kontakte medicin.dk (kontakt@medicin.dk) for en aftale om, hvordan det kan lade sig gøre, og hvilken licens du skal betale. Læs mere om mulighederne for integration og dybdelinks

 

Medicin.dk som reference 

Artikler fra medicin.dk kan citeres som andet internetbaseret indhold. Eksempel: Henvisning til pro.medicin.dk's artikel om smerter vil se således ud:  

 

Handberg G, Maagaard R. Smerter. Pro.medicin.dk, revideret 25.1.2016, http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318159 (8.7.2016). 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@medicin.dk. 

 

Læs mere om redaktionelle retningslinjer på pro.medicin.dk og min.medicin.dk