Polivy

L01XC37
 

Polivy er et middel til immunterapi (antistof). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Polivy anvendes til behandling af 

 • Bestemte former for lymfekræft.
 • Midlet anvendes i kombination med andre kræftmidler.

 

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre. 

 

Voksne 

 • 1,8 mg/kg legemsvægt hver 3. uge
 • Infusionen forløber sædvanligvis over 90 minutter.

Bemærk: 

 • For at modvirke bivirkninger i forbindelse med selve infusionen vil du blive forbehandlet med antihistamin og febernedsættende middel fx paracetamol.
 • Overfølsomhedsreaktioner kan medføre pause eller ophør med behandlingen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Infektioner med herpesvirus, Luftvejsinfektion.
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, Nedsat appetit.
Reaktioner og ubehag under infusionen.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Hoste, Lungebetændelse.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Svimmelhed, Træthed.
Hudkløe.
Vægttab.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ledsmerter.
Blodforgiftning, Infektion med Cytomegalovirus.
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Betændelseslignende reaktion i lungerne.
Sløret syn.
Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis 

 • du har en alvorlig infektion.

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Læs mere om gravide og medicin

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 9 måneder efter afslutning af behandlingen.
 • Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen, hvis deres partner er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Celledræbende middel, som er koblet til et bærestof, der fører det celledræbende middel hen til kræftcellerne. Her bliver det celledræbende middel frigivet i kræftcellen, hvor det forhindrer kræftcellen i at dele sig, hvorefter den går til grunde. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 140 mg polatuzumab vedotin. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 140 mg 1 stk. 100.618,25
 
 
 

Revisionsdato

31.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...