Ipren® filmovertrukne tabletter

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Ipren®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan irritere mavesækken og øge risikoen for blødninger i maven og mavesår.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Ipren®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan irritere mavesækken og øge risikoen for blødninger i maven og mavesår.
Alkohol: Vær forsigtig.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.Ingen karantæne ved tapni...

Ipren® filmovertrukne tabletter bruges mod

 

Ipren® er et NSAID.   

  

 • Ipren® anvendes til behandling af svage og moderate smerter, fx hovedpine og migræne, tandpine, muskel- og ledsmerter eller menstruationssmerter.
 • Midlet dæmper desuden de vævsreaktioner (inflammation), som kan ses ved visse gigtsygdomme, eller som kan opstå efter et slag eller en forstuvning.
 • Symptomerne på inflammation kan være hævelse, rødme, ømhed og smerter.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Ipren® filmovertrukne tabletter

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  200 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

OBS

Ved indtagelse sammen med mad nedsættes risikoen for mave-tarm-bivirkninger.    

  

Dosering

Findes som tabletter.   


Svage og moderate smerter samt feber   

Voksne og unge over 12 år (og over 40 kg)   

 • Sædvanligvis 200-400 mg efter behov, højst 3 gange i døgnet med et interval på 4-6 timer.


Stærke menstruationssmerter og migræne   

Voksne og unge over 12 år (og over 40 kg)   

 • Sædvanligvis 400 mg. Dosis gentages evt. med 6-8 timers mellemrum, dog maksimalt 1.200 mg i døgnet.


Gigtsygdomme   

 • Voksne. Sædvanligvis 1.200-1.800 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser. Dosis kan evt. øges til højst 2.400 mg i døgnet i højst 4-6 uger.
 • Børn. 20-40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

   

Bemærk:   

 • Ved behov for smertelindring i mere end 3-4 dage bør du søge læge.
 • Tabletterne skal synkes hele. Bør ikke knækkes eller tygges.
 • Smertebehandling af børn under 12 år skal ske i samråd med lægen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning fra mave-tarmkanalen, Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Opkastning af blod Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen
Træthed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Forhøjet urinsyre i blodet Forhøjet kreatinin i blodet
Svimmelhed Hovedpine
Hududslæt
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertesvigt
Synsforstyrrelser
Hul på tarmen, Mavesår
Leverbetændelse
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Leverpåvirkning
Ændring i hudens følesans
Hallucinationer Søvnløshed
Akut nyresvigt, Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne
Muskelsammentrækninger i luftrørene Høfeber
Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder Hudkløe
Forhøjet blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i synsnerven
Medicinfremkaldt feber
Betændelse i hjernens hinder
Depression
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab Hudtilstand med voldsom kløe
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
En akut alvorlig tilstand med både allergisk reaktion og akut påvirkning af hjertets blodkar
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Det skal du vide, når du tager Ipren® filmovertrukne tabletter

Hvornår må du ikke tage Ipren® filmovertrukne tabletter

Hvornår må du ikke tage Ipren® filmovertrukne tabletter

Bør ikke anvendes ved   overfølsomhed for acetylsa...

Bør ikke anvendes ved   

 • overfølsomhed for acetylsalicylsyre (blodpladehæmmende middel), paracetamol eller NSAID (midler mod smerter og gigt). Overfølsomhed viser sig fx ved nældefeber, snue og astma, men kan i sjældne tilfælde udløse en alvorlig tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).
 • mavesår
 • frisk maveblødning
 • generel tendens til blødning
 • meget dårligt fungerende hjerte.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed hos ældre pga. øget risiko for mavesår. Behove...
 • Forsigtighed hos ældre pga. øget risiko for mavesår. Behovet for behandling bør genovervejes med jævne mellemrum.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for mesalazin-præparater (midler mod tarmsygdom) pga. risiko for krydsallergi.
 • NSAID kan skjule symptomer på alvorlige underliggende infektioner (fx lungebetændelse og skoldkopper), fordi midlerne bl.a. nedsætter feber og smerter. Får du NSAID i forbindelse med en infektion, bør du kontakte din læge, hvis symptomerne varer ved eller forværres.
 • Forsigtighed ved alvorlige hjerteproblemer. Langvarig behandling med høje doser af Ipren® skal undgås, hvis du har risiko for hjerte-kar-sygdomme (fx hvis du har forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, diabetes eller er ryger).

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Ipren® filmovertrukne tabletter

Anden medicin sammen med Ipren® filmovertrukne tabletter

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Ipren® kan nedsætte virkningen af slyngediuretika (vanddrivende).
 • Ipren® kan øge virkningen af lithium (middel mod manier) samt methotrexat (middel mod leddegigt).
 • Ipren® må kun tages med forsigtighed sammen med blodfortyndende lægemidler og binyrebarkhormon.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for nyreskader.
 • Visse hiv-midler, alkohol, samt visse midler mod knogleskørhed og kredsløbsforstyrrelser kan øge virkningen af NSAID og risikoen for blødning og mavesår.
 • Samtidig behandling med et DOAK (blodfortyndende midler) kan øge risikoen for blødning, og justering af dosis kan derfor være nødvendig. Hvis du er i behandling med et DOAK, mens du får Ipren®, skal du straks kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Bør kun anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulige tid. Der er set en let øget risiko for misdannelser af hjertet og spontan abort, når smertestillende midler af denne type har været brugt i starten af graviditeten. Må ikke anvendes sidst i graviditeten, idet indtagelse de sidste 3 måneder inden fødslen bl.a. øger risikoen for blødninger hos både moderen og det ufødte barn.   

   

Se video, der forklarer, hvorfor gravide generelt skal være forsigtige med at bruge smertestillende medicin:    

   

Link omtalt i video, se komplet liste over:   

 • medicin, der indeholder paracetamol
 • NSAID-medicin, der indeholder ibuprofen
 • NSAID-medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (NB! nogle af disse bruges ikke mod smerter, men til at forebygge blodpropper. Læs på det enkelte lægemiddel).

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Ipren®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan irritere mavesækken og øge risikoen for blødninger i maven og mavesår.

Alkohol og Ipren® filmovertrukne tabletter

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Ipren®.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Det kan irritere mavesækken og øge risikoen for blødninger i maven og mavesår.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Ipren® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.  


Svage og moderate smerter samt feber  

Voksne og unge over 12 år (og over 40 kg)  

 • Sædvanligvis 200-400 mg efter behov, højst 3 gange i døgnet med et interval på 4-6 timer.


Stærke menstruationssmerter og migræne  

Voksne og unge over 12 år (og over 40 kg)  

 • Sædvanligvis 400 mg. Dosis gentages evt. med 6-8 timers mellemrum, dog maksimalt 1.200 mg i døgnet.


Gigtsygdomme  

 • Voksne. Sædvanligvis 1.200-1.800 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser. Dosis kan evt. øges til højst 2.400 mg i døgnet i højst 4-6 uger.
 • Børn. 20-40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

  

Bemærk:  

 • Ved behov for smertelindring i mere end 3-4 dage bør du søge læge.
 • Tabletterne skal synkes hele. Bør ikke knækkes eller tygges.
 • Smertebehandling af børn under 12 år skal ske i samråd med lægen.

Sådan virker Ipren® filmovertrukne tabletter

 • Virker smertestillende, febernedsættende og antiinflammatorisk, dvs. dæmpende på betændelseslignende symptomer i muskler, led eller bindevæv.
 • Halveringstiden i blodet () er 1,5-2 timer.

Hvad indeholder Ipren® filmovertrukne tabletter?

Ipren® filmovertrukne tabletter kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Håndkøb - ikke kun fra apotek - min. 18 år filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Ipren
20 stk. (blister) ikke fast pris
 
Ipren® filmovertrukne tabletter markedsføres af: McNeil
 
 
 

Revisionsdato

01.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

Se overlæge Karin Due Bruun forklare, hvornår det kan være skadeligt at tage smertestillende. 

 

Link omtalt i video, se komplet liste over:  

 • medicin, der indeholder paracetamol
 • NSAID-medicin, der indeholder ibuprofen
 • NSAID-medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (NB! nogle af disse bruges ikke mod smerter, men til at forebygge blodpropper. Læs på det enkelte lægemiddel).

 

 

Se overlæge Karin Due Bruun forklare forskellen på de forskellige typer smertestillende medicin, du kan købe i håndkøb. 

 

Link omtalt i video, se komplet liste over:  

 • medicin, der indeholder paracetamol
 • NSAID-medicin, der indeholder ibuprofen
 • NSAID-medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (NB! nogle af disse bruges ikke mod smerter, men til at forebygge blodpropper. Læs på det enkelte lægemiddel).