Parallelimporteret medicin

Revisionsdato: 28.11.2022

 

Parallelimporteret medicin er original medicin, købt i et andet EU-land, som derefter bliver importeret til Danmark. 

 

Parallelimporteret medicin kan indeholde andre hjælpestoffer og farvestoffer end det originale præparat. Du kan finde oplysninger om parallelimporteret medicins udseende, eventuelle farvestoffer og andre hjælpestoffer i den indlægsseddel, der ligger i medicinpakken. Du kan også finde indlægssedlen på indlægssedler.dk

 

Parallelimporteret medicin på min.medicin.dk: 

 

Når parallelimporteret medicin har samme navn som originalproduktet 

På medicin.dk borger, omtales parallelimporteret medicin i medicinbeskrivelserne under det originale præparat, hvis det sælges under samme navn som det originale præparat. Du kan i så fald finde det parallelimporterede produkt i afsnittet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering". I parentes efter dispenseringsformen vil navnet på det parallelimporterende firma stå:  

Parallelimport 

 

Når parallelimporteret medicin hedder noget andet end originalproduktet 

Hvis det parallelimporterede lægemiddel sælges under et andet navn end det originale lægemiddel, har det sin egen medicinbeskrivelse. Det vil så være angivet under afsnittet "Firma", at produktet er parallelimporteret. Se eksempel. 

 

Parallelimport 

 

 

Læs også om generisk medicin på min.medicin.dk. 

 

Læs mere om parallelimporteret medicin og generisk medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

 

Forfatter(e)