Bloddonorer og medicin

Revisionsdato: 20.04.2021

 

Hvis du er bloddonor og tager medicin, kan du under hvert præparat læse, om der er særlige forhold, du skal være opmærksom på, inden du giver blod i blodbanken. I feltet "Bloddonor" på hvert præparat vil der stå "Må tappes" eller "Må ikke tappes" og i visse tilfælde en uddybende tekst. 

 

Hvad betyder teksten under bloddonor?
Hvis der står "Må tappes", betyder det, at medicinen ikke er en hindring for, at du må give blod. Det gælder fx p-piller

 

Står der "Må ikke tappes (1 døgns karantæne)" betyder det, at du skal vente et døgn efter sidste dosis, før du må give blod. Det gælder fx syrepumpehæmmere mod mavesår. Du skal dog være opmærksom på, at den sygdom du behandles for, kan betyde, at du skal være i karantæne i længere tid. 

 

Hvis der i en parentes er tilføjet (Donors tappe-egnethed skal vurderes af læge), er der en læge i blodbanken, som skal vurdere, om du er egnet til at være bloddonor. 

 

Står der "Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese" betyder det, at du gerne må give blod, selvom du har taget lægemidlet, hvis dit blod skal anvendes til industriplasma. Det gælder fx Hjertemagnyl® og Ipren®

 

Står der "Må ikke tappes (Udmeldes af bloddonorkorps)" betyder det, at du ikke må give blod og måske skal meldes ud af bloddonorkorpset. Det kan fx være på grund af en hjertesygdom.  

 

Blodpose 

 

Oplys altid om ny medicin, hvis du er bloddonor
Husk altid at oplyse personalet i blodbanken, hvis du har taget medicin siden sidst. Det gælder også håndkøbsmedicin og naturmedicin, og hvis du er blevet vaccineret i forbindelse med en rejse eller lign. 

 

Naturlægemidler og kosttilskud

For naturlægemidler gælder, at du gerne må tappes, hvis du tager naturlægemidlet i de doser, der er angivet på pakningen - eller tager mindre.  

Det samme gælder for kosttilskud og stærke vitamin- og mineralpræparater.  

 

Undtagelser 

Præparater, som indeholder cannabis/cannabinoider (herunder bl.a. cannabinol, cannabidiol eller THC) giver 1 døgns karantæne, hvis du kun har taget det en enkelt gang. Hvis du har taget præparatet flere gange eller har et fast forbrug, er der 4 ugers karatæne fra sidste indtag, før du må tappes i blodbanken.  

 

Naturmedicin, som indeholder pilebark, kan have blodfortyndende effekt. Her er der 1 døgns karantæne, før du må tappes.  

 

Vil du vide mere om at være bloddonor, så kom videre her til bloddonorerne i Danmark. 

 

Forfatter(e)