Frossen skulder

Revideret: 02.12.2021

Hvad er Frossen skulder?

Sygdommen er - som navnet antyder - en tilstand, hvor du har smerter og nedsat bevægelighed af skulderen i alle planer, såvel ved aktiv som ved passiv bevægelse (når en hjælper løfter armen op). 

Symptomer

Symptomerne består i gradvist tiltagende smerter og efterhånden også indskrænkning i bevægeligheden i skulderen. Senere aftager smerterne, og i den sidste fase af sygdommen er der ofte kun nedsat bevægelighed. Hos et mindre antal rammer lidelsen begge skuldre. 

Hvordan forløber sygdommen?

Sygdommen er ofte langvarig. De fleste bliver helt raske efter 2-3 års forløb.  

Hvem får sygdommen?

Ifølge forskellige opgørelser rammes op imod 5 % af befolkningen, dvs. 5 ud af 100 borgere, af en frossen skulder på et eller andet tidspunkt. Hyppigst i 40-60-års-alderen og lidt hyppigere hos kvinder end mænd.  

Hvad er årsagen til frossen skulder?

Årsagen kendes ikke, men der er tegn på irritation og skrumpning af skulderens ledkapsel. I nogle tilfælde har patienten været udsat for et slag eller anden skade forud for sygdommens opståen. Hvis du har sukkersyge, har du øget risiko for at få en frossen skulder. 

Undersøgelser ved frossen skulder

Diagnosen stilles på baggrund af smerterne og den indskrænkede bevægelighed, du har i skulderen ved alle former for bevægelser. Der er ingen karakteristiske laboratorieundersøgelser eller røntgenfund. 

Behandling af frossen skulder

Hvad kan jeg selv gøre? 

Der findes ingen egentlig behandling af frossen skulder. Så snart smerterne tillader det, skal du begynde med bevægeøvelser for at begrænse tabet af bevægelighed mest muligt. Instruktion ved fysioterapeut kan være gavnlig. 

 

Medicinsk behandling 

  • Dine smerter i skulderleddet kan mindskes ved indsprøjtning af binyrebarkhormon i skulderleddet i den tidlige fase og det kan også gavne bevægelighed.
  • Eventuelt kan suppleres med smertestillende midler, fx paracetamol eller NSAID (gigtmidler).
  • Ved varig indskrænkning af bevægeligheden kan en operation, hvor man løsner skulderkapslen, hjælpe dig.

Lægemidler

Binyrebarkhormoner til indsprøjtning i led og bløddele

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler indeholder paracetamol eller acetylsalicylsyre, evt. i kombination med caffein eller codein. 

 

Se: 

Forfattere