Urinsyregigt

Revideret: 09.10.2018

Hvad er Urinsyregigt?

Urinsyregigt (arthritis urica) er en form for gigt, som skyldes, at der udfældes urinsyrekrystaller i et eller flere led. Det vil ofte ramme storetåens grundled, og så kaldes det podagra. 

Symptomer

Urinsyregigt viser sig som regel ved, at du får anfald med akut hævelse, rødme og smerte i et enkelt led, fx i en storetå (podagra). Smerterne er meget voldsomme, men de klinger som regel af i løbet af en uges tid. Urinsyren kan aflejre sig i huden, hvor den ses som små, gullighvide knuder (tophi). Hvis urinsyren aflejrer sig i nyrerne, kan du få nyresten

Hvordan forløber sygdommen?

Urinsyregigt begynder som regel med et akut anfald af ledsmerter og -hævelse. Smerterne og hævelsen klinger normalt af i løbet af en uges tid. Derefter har man som regel ingen symptomer, men man kan få nye anfald med vekslende mellemrum, og hvis sygdommen ikke bliver behandlet, kan man få kroniske ledsmerter og ledhævelser. 

Hvem får sygdommen?

Den typiske person med urinsyregigt, er en overvægtig mand i 40'erne med  forhøjet blodtryk og eventuelt nedsat nyrefunktion. Kvinder kan også få urinsyregigt, men ofte først efter 60-års-alderen. Hyppigheden af sygdommen er tiltagende i befolkningen. 

Hvad er årsagen til urinsyregigt?

Urinsyre er et af kroppens affaldsstoffer, som bliver udskilt gennem nyrerne. Når mængden af urinsyre i kroppen vokser, kan der udskilles urinsyrekrystaller i leddene, og der kommer akut betændelse i leddene.
Forhøjet indhold af urinsyre i blodet behøver dog ikke nødvendigvis at føre til urinsyregigt.

Der er mange årsager til, at mængden af urinsyre i kroppen stiger: 

 • Nogle har arvet en øget risiko, men arvelighed forklarer kun en mindre del af problemet, og der er en klar sammenhæng mellem vores moderne livsstil og urinsur gigt.
 • Det er klogt at spise sundt, undgå overvægt, og især begrænse indtaget af store mængder kød, indmad, men også af alkohol, især stærk spiritus og øl.
 • Højt indtag af frugtsukker (fructose) bør undgås. Dette er især et problem ved større indtag af søde læskedrikke, som industrielt tilsættes fructose-holdige sukkerarter.
 • Indtag af søde frugter i almindelige mængder udgør næppe noget problem, og pga. frugternes ellers gavnlige virkninger på helbredet fraråder man ikke et almindeligt forbrug af søde frugter.
 • Kunstigt sødede læskedrikke medfører ikke stigning i koncentrationen af urinsyre i blodet.
 • Visse sygdomme med stor celleomsætning, fx psoriasis, øger urinsyremængden.
 • Ved nedsat nyrefunktion udskilles mindre urinsyre.

Undersøgelser ved urinsyregigt

Den vigtigste undersøgelse er en ledpunktur, hvor lægen udtømmer noget ledvæske. Ved at undersøge ledvæsken i mikroskop kan lægen se urinsyrekrystaller. Du kan også få målt indholdet af urinsyre i blodet ved en blodprøve

Behandling af urinsyregigt

Hvad kan jeg selv gøre? 

For at undgå urinsur gigt, men også andre sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk og type 2-diabetes, der ofte optræder samtidig med urinsur gigt, er det klogt at: 

 • Spise sundt og varieret med masser af grøntsager
 • Undgå overvægt
 • Begrænse forbruget af kød og indvolde
 • Begrænse indtaget af alkohol og søde læskedrikke
 • Drik kaffe, the, vand eller mælkeprodukter med lavt fedtindhold
 • Motioner!

 

Medicinsk behandling 

Medicinsk behandling af urinsyregigt består dels af behandling af smerter ved anfald, dels af forebyggende behandling. 

 

Behandling ved anfald
De akutte ledsmerter kan behandles med colchicin, med NSAID (midler mod gigt og smerter) eller med binyrebarkhormon, som evt. kan indsprøjtes i leddet.
Ved gentagne anfald samt ved meget forhøjet urinsyre i blodet bør du have en forebyggende behandling.  

 

Forebyggende behandling
Til forebyggelse af urinsyregigt anvendes allopurinol, febuxostat, colchicin, Lesinurad og probenecid.
Allopurinol og febuxostat hæmmer dannelsen af urinsyre. Virkningen sker ved, at stoffet blokerer et enzym, som er nødvendigt for urinsyredannelsen. 

 

Lesinurad og probenicid øger udskillelsen af urinsyre gennem nyrerne. Denne behandling virker imidlertid ikke, hvis din nyrefunktion er nedsat. 

 

Forebyggende behandling bør normalt først startes, når det akutte gigtanfald er overstået. Der vil ofte i den første periode under forebyggende behandling stadig kunne optræde anfald af urinsur gigt. Det anbefales derfor i denne periode, fx det første halve år, at supplere den forebyggende behandling med medicin, som dæmper inflammation og smerter, typisk tabl. colchicin i dosis 0,5 mg 1 til 2 gange dagligt. 

 

Bemærk, at den forebyggende behandling skal fortsætte uændret, hvis du får et anfald. 

 

Hvis du har flere spørgsmål om din sygdom, kan du kontakte Gigtforeningen

Lægemidler

Anfaldsbehandling af urinsyregigt

Colchicin anvendes ved akutte anfald af urinsyregigt. Det kan også anvendes ved opstart af behandling mod urinsyregigt. 

Virksomme stoffer Præparater

Binyrebarkhormoner til indsprøjtning i led og bløddele

Immunundertrykkende midler mod urinsyregigt

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere