Urinsur gigt

Revideret: 02.12.2021

Hvad er Urinsur gigt?

Urinsur gigt, også kaldet urinsyregigt eller arthritis urica, er en form for gigt, som skyldes, at krystaller af urinsyre fra blodet sætter sig i et eller flere led. Det vil ofte ramme storetåens grundled, og så kaldes det podagra. 

Symptomer

Urinsur gigt viser sig som regel ved, at du får anfald med akut hævelse, rødme og smerte i et enkelt led, fx i en storetå (podagra). Smerterne er meget voldsomme, men de klinger som regel af i løbet af en uges tid. Urinsyren kan aflejre sig i huden, hvor den ses som små, gullighvide knuder (tophi). Hvis urinsyren aflejrer sig i nyrerne, kan du få nyresten

Hvordan forløber sygdommen?

Urinsur gigt begynder som regel med et akut anfald af smerter og hævelser i dine led. Smerterne og hævelsen klinger normalt af i løbet af en uges tid. Derefter har du som regel ingen symptomer, men du kan få nye anfald med mellemrum, og hvis sygdommen ikke bliver behandlet, kan du få kroniske smerter og hævelser i dine led. 

Hvem får sygdommen?

Den typiske person med urinsur gigt er en overvægtig mand i 40'erne med forhøjet blodtryk og eventuelt nedsat nyrefunktion. Kvinder kan også få urinsur gigt, men som regel først efter 60-års-alderen. Sygdommen er i stigning i befolkningen. 

Hvad er årsagen til urinsur gigt?

Urinsyre er et af kroppens affaldsstoffer, som bliver udskilt gennem nyrerne. Når mængden af urinsyre i kroppen vokser, kan der udskilles krystaller af urinsyre i dine led, og der kommer akut betændelse i leddene.
Forhøjet indhold af urinsyre i blodet behøver dog ikke nødvendigvis at føre til sygdommen urinsur gigt.

Der er mange årsager til, at mængden af urinsyre i kroppen stiger: 

 • Nogle har arvet en øget risiko, men arvelighed forklarer kun en mindre del af problemet, og der er en klar sammenhæng mellem vores livsstil og urinsur gigt.
 • Det er klogt at spise sundt, undgå overvægt, og især begrænse indtaget af store mængder kød, indmad, men også af alkohol, især stærk spiritus og øl.
 • Højt indtag af frugtsukker (fructose) bør undgås. Dette er især et problem ved større indtag af søde læskedrikke, som sodavand, som industrielt tilsættes fructose-holdige sukkerarter.
 • Indtag af søde frugter i almindelige mængder er ikke noget problem, og man skal ikke droppe at spise frugt, da frugt er godt for helbredet.
 • Læskedrikke med kunstigt sødestof (light-produkter) giver ikke stigning i koncentrationen af urinsyre i blodet og kan derfor drikkes.
 • Visse sygdomme med stor celleomsætning, fx psoriasis, øger mængden af urinsyre.
 • Ved nedsat nyrefunktion udskiller kroppen mindre mængder urinsyre.

Undersøgelser ved urinsur gigt

Den vigtigste undersøgelse er en ledpunktur (stik ind i leddet) eller punktur af en knude i huden, hvor lægen med en kanyle udtager lidt materiale. Ved at undersøge dette i mikroskop kan lægen se krystaller af urinsyre. Du kan også få målt indholdet af urinsyre i blodet ved en blodprøve

Behandling af urinsur gigt

Hvad kan jeg selv gøre? 

For at undgå urinsur gigt, men også andre sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk og type 2-diabetes, der ofte optræder samtidig med urinsur gigt, er det klogt, at du: 

 • spiser sundt og varieret med masser af grøntsager
 • undgår overvægt
 • begrænser dit forbrug af kød og indvolde, som lever og nyrer
 • begrænser dit indtag af alkohol og søde læskedrikke som sodavand
 • drikker kaffe, te, vand eller mælkeprodukter med lavt fedtindhold, da det nedsætter din risiko for urinsur gigt
 • dyrker motion!

 

Medicinsk behandling 

Medicinsk behandling af urinsur gigt består både af behandling af smerter ved anfald, og af forebyggende behandling. 

 

Behandling ved anfald
De akutte ledsmerter kan behandles med colchicin, med NSAID (midler mod gigt og smerter) eller med binyrebarkhormon, som evt. kan indsprøjtes i leddet.
Ved gentagne anfald og ved meget forhøjet urinsyre i blodet bør du have en forebyggende behandling.  

 

Forebyggende behandling
Til forebyggelse af urinsyregigt anvendes allopurinol, febuxostat, colchicin, lesinurad og probenecid.  

Allopurinol og febuxostat hæmmer dannelsen af urinsyre. Virkningen sker ved, at stoffet blokerer et enzym, som er nødvendigt for urinsyredannelsen. 

Lesinurad og probenicid øger udskillelsen af urinsyre gennem nyrerne. Denne behandling virker imidlertid ikke, hvis din nyrefunktion er nedsat. 

 

Forebyggende behandling bør normalt først startes, når det akutte gigtanfald er overstået. Der vil ofte i den første periode under forebyggende behandling stadig kunne optræde anfald af urinsur gigt. Det anbefales derfor i denne periode, fx det første halve år, at du supplerer den forebyggende behandling med medicin, som dæmper inflammation og smerter, typisk tabl. colchicin i dosis 0,5 mg 1 til 2 gange dagligt.  

Bemærk, at den forebyggende behandling skal fortsætte, selvom du får et anfald. 

 

Hvis du har flere spørgsmål om din sygdom, kan du kontakte Gigtforeningen

Lægemidler

Anfaldsbehandling af urinsyregigt

Colchicin anvendes ved akutte anfald af urinsyregigt. Det kan også anvendes ved opstart af behandling mod urinsyregigt. 

Binyrebarkhormoner til indsprøjtning i led og bløddele

Immunundertrykkende midler mod urinsyregigt

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere