Abboticin®

Abboticin Novum
J01FA01
 

Abboticin® er et antibiotikum af makrolidtypen

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abboticin® anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af erythromycin, fx: 

Doseringsforslag

Findes som tabletter, oral suspension (væske til at drikke) og pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre. 

 

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

 

Tabletter 

 • Infektioner
  • Voksne. Sædvanligvis 2 g i døgnet fordelt på 2-4 doser. Højst 4 g i døgnet.
 • Bumser
  • Voksne. Sædvanligvis 250 mg 1-2 gange i døgnet i flere måneder.


Oral suspension 

 • Børn. 30-50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

 

Pulver til infusionsvæske 

 • Voksne. Sædvanligvis 1 g i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • Børn. Sædvanligvis 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

 

Bemærk: 

 • Tabletter og oral suspension skal tages lige før et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Årebetændelse.
Allergiske reaktioner, Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverskade, Mavemundsforsnævring hos spædbørn, Ophobning af galde, Tyktarmsbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever, Forstørret lever, Leverbetændelse.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Betændelsestilstand i nyren.
Høretab*, Tinnitus.
Ikke kendt. Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg, Åndenød.
Forstyrrelser i nervesystemet  (fx konfusion, kramper, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed - alle forbigående), Hallucinationer.
Synsforstyrrelser  (herunder dobbeltsyn og sløret syn).

* Høretab er midlertidigt og ses især hos patienter med dårligt fungerende nyrer. 

Bør ikke anvendes

Abboticin® bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

Abboticin® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Abboticin® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan forværres.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

  

 • Abboticin® må ikke tages, hvis man er i behandling med:
  • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
  • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • visse midler ved organtranspantation (everolimus, siolimus , tacrolimus)
  • visse svampemidler (fluconazol og itraconazol)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • ebastin (antihistamin)
  • ergotamin (migrænemiddel). 
 • Abboticin® kan øge virkningen af:
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • visse beroligende midler (alprazolam og buspiron)
  • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • felodipin (middel mod forhøjet blodtryk)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • quetiapin (middel mod psykoser)
  • sovemidler (midazolam, triazolam og zopiclon)
  • theophyllin (astmamiddel).
 • Abboticin® kan i sjældne tilfælde forstærke virkningen af:
  • digoxin (hjertemiddel)
  • warfarin (blodfortyndende).  
 • Abboticin® kan nedsætte virkningen af andre typer antibiotika (penicilliner og cefalosporiner).
 • Samtidig brug af voriconazol (svampemiddel) kan påvirke ekg.
 • Ved samtidig brug af phenprocoumon (blodfortyndende middel) tages ekstra blodprøver ved begyndelse og ophør af kombinationsbehandlingen.
 • Ved samtidig behandling med vinblastin (celledræbende middel) øges risikoen for bivirkninger fra vinblastin.
 • Ved samtidig indtagelse af sertralin (middel mod depression) kan der forkomme psykiske bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Midlet bør ikke anvendes i 1. trimester, men kan anvendes efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering. Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk: Oral suspension skal omrystes inden brug.
 

Holdbarhed 

Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 14 dage i køleskab (2-8°C). 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg erythromycin (som stearat).
Abboticin® Novum, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 500 mg erythromycin (som ethylsuccinat). 

Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 40 mg eller 100 mg erythromycin (som ethylsuccinat).
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g erythromycin (som lactobionat). 

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 500 mg (novum)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg (novum)
Smag:
Kirsebær : granulat til oral suspension 40 mg/ml, granulat til oral suspension 100 mg/ml
Vanilje : granulat til oral suspension 40 mg/ml, granulat til oral suspension 100 mg/ml
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 205,65
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg  (novum)  (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 07-10-2019
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 572,50
Recept granulat til oral suspension 40 mg/ml 100 ml 215,30
Recept granulat til oral suspension 40 mg/ml 200 ml 254,40
Recept granulat til oral suspension 100 mg/ml 50 ml 253,20
Recept granulat til oral suspension 100 mg/ml 100 ml 358,40
Recept pulver til infusionsvæske, opl. 1 g 1 htgl. a 1 g 252,85

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 18,8
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (novum)

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,8 x 18,8
filmovertrukne tabletter 500 mg (novum)
 
 
 
 

Revisionsdato

20.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. marts 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...