Akut bronkitis hos børn

Revideret: 16.06.2020

Hvad er Akut bronkitis hos børn?

Bronkitis er en betændelsestilstand i luftrørene (bronkierne) i lungerne. Akut bronkitis hos børn skyldes næsten altid en virus-infektion. 

Symptomer

Barnet hoster, og der kommer slim med op. Barnet kan synes, det er svært at få luft, og dets vejrtrækning er pibende. Barnet har de samme symptomer som ved astmatisk bronkitis. Det kan have feber og føle sig utilpas.
Hvis barnet har svært ved at få luft, virker sløvt eller har et blåligt skær om munden, skal det undersøges af en læge. 

Hvordan forløber sygdommen?

Den akutte bronkitis optræder overvejende hos børn under 3 år, og den varer oftest 1-2 uger.
Akut bronkitis giver ikke astma, men hvis barnet har astma og får akut bronkitis, så bliver astmaen forværret.
Mange børn har et eller flere tilfælde af pibende, hvæsende vejrtrækning (astmatisk bronkitis), især i forbindelse med en infektion i luftvejene. Disse symptomer forsvinder for langt de fleste børns vedkommende i 3-års-alderen.
Mange af de børn, som fortsætter med at have symptomer, udvikler astma

Hvem får sygdommen?

Akut bronkitis rammer oftest børn, men betegnelsen akut bronkitis anvendes også hos voksne med kronisk bronkitis i forbindelse med en akut opblussen af den kroniske sygdom. 

Hvordan smitter akut bronkitis hos børn?

Akut bronkitis hos et barn skyldes oftest en virusinfektion. Barnet bliver smittet, ved at en syg hoster eller nyser tæt ved det. Barnet kan også blive smittet ved at røre ved fx et bord, som den syge lige har hostet eller nyst hen over, og barnet derefter gnider sig i øjet, sutter på fingeren eller piller næse. 

Hvad er årsagen til akut bronkitis hos børn?

Akut bronkitis hos børn skyldes næsten altid virus. 

Undersøgelser ved akut bronkitis hos børn

Lægen lytter på barnets lunger med et stetoskop. Lægen kan også få taget røntgenbilleder af barnets lunger for at se, om det har lungebetændelse, og blodprøver for at se, hvor kraftig betændelsen i givet fald er. Måske sender lægen noget af det slim, barnet hoster op, til et laboratorium for at finde ud af, om sygdommen skyldes bakterier. 

Behandling af akut bronkitis hos børn

Hvad kan forældrene gøre? 

Undgå, at barnet bliver udsat for tobaksrøg eller luftforurening, og hold barnet inde i fugtigt vejr. 

Medicinsk behandling 

Hvis den akutte bronkitis undtagelsesvis skyldes bakterier, kan et smalspektret eller bredspektret penicillin hjælpe.  

Er barnet allergisk over for penicillin, kan det blive behandlet med et makrolid.
Hvis barnet har astmatisk bronkitis, kan et astmamiddel (beta2-stimulerende middel) til at inhalere lette barnets vejrtrækning. 

Lægemidler

Smalspektrede penicilliner

Benzylpenicillin og phenoxymethylpenicillin er smalspektrede penicilliner. Benzylpenicillin findes til indsprøjtning, phenoxymethylpenicillin findes som tabletter, orale dråber o.l.
Smalspektrede penicilliner virker på få bakterietyper. De er især virksomme mod streptokokker, pneumokokker, meningokokker, borrelia-bakterier og syfilis-bakterier.

Smalspektret penicillin smager ikke godt, og det kan give problemer, når små børn skal behandles med penicillin i flydende form. Den grimme smag kan skjules ved at holde barnet for næsen og ved at blande dråber med fx yoghurt, kakaomælk eller cola. 

Bredspektrede penicilliner

Amoxicillin, ampicillin og pivampicillin er bredspektrede penicilliner, som virker på mange bakterietyper. Risikoen for, at bakterierne udvikler resistens, er derfor større her end ved de smalspektrede penicilliner. Midlerne virker på de samme typer bakterier som de smalspektrede penicilliner, men har derudover virkning på en del andre bakterietyper. 

Makrolider ekskl. clindamycin

Beta2-stimulerende midler ved astma

De beta2-stimulerende midler stimulerer beta-2-receptorerne, som findes i bl.a. luftvejene. Herved afslappes den glatte muskulatur, så luftvejene (bronkierne) udvider sig, og luftpassagen lettes.

De beta2-stimulerende midler til inhalation kan inddeles i to grupper efter, hvor hurtigt virkningen indtræder, og hvor længe den varer: 

  • Korttidsvirkende: Salbutamol og terbutalin.
    De korttidsvirkende lægemidler er de vigtigste til behandling af selve astmaanfaldet. Virkningen sætter ind i løbet af 5-10 minutter. Det er vigtigt, at du altid har din anfaldsmedicin med dig og holder øje med, at din inhalator ikke pludselig er tom eller udløbet.
  • Langtidsvirkende: Formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol og vilanterol.
    Indacaterol og olodaterol anvendes normalt kun til behandling af KOL. Formoterol, salmeterol og vilanterol anvendes også som en del af den forebyggende behandling af astma. Ved astma skal de altid anvendes sammen med binyrebarkhormon til inhalation.

 

Bambuterol findes kun som tabletter og anvendes kun, hvis inhalationsbehandling ikke kan gennemføres. 

Forfattere

Henrik Friis (Forfatter)