Prednison "DAK"

H02AB07
 

Prednison "DAK" er et binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Prednison "DAK" anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx  astma), visse blodsygdomme og sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx  blødende tyktarmsbetændelse).
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedtrappes.

Bemærk:  

 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. 
 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, Forhøjet antal hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Væksthæmning  (hos børn).
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær.
Nedsatte symptomer ved infektioner.
Infektioner.
Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glucose.
Knogleskørhed, Muskelsygdom.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertesvigt.
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat lyst og evt rejsningsbesvær hos mænd).
Sårhelingsproblemer.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Depression, Opstemthed, Psykoser.
Natlig vandladning.
Betændelse i huden, Hududslæt, Lyse streger i huden, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder, Tynd hud, Udvidelse af de små kar i huden  (generelt i hud - men kan også være andre steder), Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesår.
Allergiske reaktioner.
Svampeinfektion.
Diabetes, Forværret diabetes.
Nedbrydning af knoglevæv.
Hallucinationer, Manier, Personlighedsforstyrrelser.
Nyresten.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion.
Grøn stær.
Seneskader.
Hukommelsesbesvær.
Blodprop.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Udstående øjne.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom), Syreophobning i blodet.
Sklerodermisk renal krise - alvorlig tilstand med nyresvigt og forhøjet blodtryk*.
Epileptisk anfald, Øget tryk i hjernen.
Ikke kendt. Sløret syn.

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som prednison har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge. Denne tilstand er set i meget sjældne tilfælde. 

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen. Hvis du udsættes for smitte med skoldkopper eller mæslinger, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn. 

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen. 

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

 

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

 

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

 

Særlige patientgrupper 

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

 

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

 

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Nedsat leverfunktion 

Ved dårligt fungerende lever bør prednisolon anvendes.  

 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Prednison "DAK".
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Prednison "DAK" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Prednison "DAK" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Prednison "DAK" og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids brug. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () for prednison er 1 time.
 • Prednison bliver i leveren omdannet til prednisolon, der er det virksomme binyrebarkhormon. Halveringstiden I blodet () for prednisolon er 3-4 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) prednison. 

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 25 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 92,65
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 296,15

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

27.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...