Klacid®

Klacid Uno
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Klacid® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Klacid® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 uges karantæne.Ingen karantæne ved tapnin...

Klacid® bruges mod

 

Klacid® er et antibiotikum. Makrolid.  

  

Klacid® anvendes til behandling af:  

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Klacid®

Mad og drikke

Mad og drikke

depottabletter  500 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  500 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  500 mg.
 • Synkes hele.   

Dosering

Findes som depottabletter og oral suspension (væske til at drikke).   

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.    

   

Voksne og børn over 12 år   

 • Oral suspension
  • Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Depottabletter
  • Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.

Børn under 12 år   

 • Oral suspension
  • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Bemærk:   

 • Behandlingstiden bør højst være 14 dage.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svamp i munden Smagsforstyrrelser
Leverpåvirkning
Hovedpine
Søvnløshed
Hududslæt, Øget svedtendens
Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop
Høretab, Tinnitus
Mundbetændelse Betændelse i mavens slimhinde, Betændelse i mave-tarmkanalen, Betændelse på tungen, Forstoppelse, Mundtørhed, Oppustethed, Smerter i den nederste del af endetarmen, Sure opstød
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed
Leverbetændelse, Ophobning af galde
Overfølsomhed Nældefeber
Infektioner, Svampeinfektion
Påvirkning af ekg Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet
Nedsat appetit
Muskelkramper Muskelsmerter, Muskelstivhed
Bevidsthedstab, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Angst, Nervøsitet, Søvnighed
Betændelse i skeden Brystsmerter
Astma Næseblod
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem Hudkløe, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Blodprop i lungerne
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertebanken
Synsforstyrrelser
Betændelse i bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse Misfarvning af tænder og tunge
Dårligt fungerende lever Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens
Kramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Ændring i hudens følesans
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop Unormale drømme
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne Misfarvning af urinen
Manglende lugtesans, Ændret lugtesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen Acne

Det skal du vide, når du tager Klacid®

Hvornår må du ikke tage Klacid®

Hvornår må du ikke tage Klacid®

Klacid® bør ikke anvendes ved:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Klacid® skal anvendes med forsigtighed:   Ved enhv...

Klacid® skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Klacid® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Alvorligt hjertesvigt.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer.
   

Anden medicin sammen med Klacid®

Anden medicin sammen med Klacid®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Klacid® må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Domperidon (mave- og tarmmiddel)
  • Ergotamin (middel mod migræne)
  • Lomitapid (kolesterolsænkende middel)
  • Midazolam oral opløsning (sovemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin).
 • Klacid® kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loratadin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Klacid® forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Klacid® bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Klacid® kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Oral suspension: Skal omrystes ...

Håndtering   

Oral suspension: Skal omrystes før hver brug.   

    

Holdbarhed
Oral suspension:
   

 • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 14 dage ved 15-30°C.
 • Brugsfærdig oral suspension må ikke opbevares i køleskab.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. To studier...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Klacid® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Klacid®

Alkohol og Klacid® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 uges karantæne.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Klacid® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depottabletter og oral suspension (væske til at drikke).  

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.   

  

Voksne og børn over 12 år  

 • Oral suspension
  • Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Depottabletter
  • Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.

Børn under 12 år  

 • Oral suspension
  • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Bemærk:  

 • Behandlingstiden bør højst være 14 dage.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Klacid®

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).

Foto og identifikation

Depottabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,9 x 18,9
depottabletter 500 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Klacid Uno
7 stk. (blister) 111,60
Recept granulat til oral suspension 25 mg/ml
Klacid
50 ml 132,60
Recept granulat til oral suspension 25 mg/ml
Klacid
100 ml 209,20
Recept granulat til oral suspension 50 mg/ml
Klacid
50 ml 190,50
Recept granulat til oral suspension 50 mg/ml
Klacid
100 ml 288,20
 
Klacid® markedsføres af: Viatris
 
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...