Medicinmisbrug

Revideret: 24.04.2019

Hvad er Medicinmisbrug?

Hvis man tager medicin for at opnå en rusvirkning eller for at få problemerne på afstand, er det misbrug af medicin. De mest almindelige former for medicinmisbrug er misbrug af morfinpræparater og benzodiazepiner. Man er afhængig, når man har en udtalt trang til stofferne, når de indtager en væsentlig plads i dagligdagen, eller når man får ubehagelige abstinenssymptomer, når man forsøger at holde op. 

Symptomer

Afhængighed viser sig ved, at man har en stærk trang til at indtage midlerne og tilsidesætter andre forhold i dagligdagen for at indtage stoffet. Hvis man forsøger at holde op, får man symptomer fra kroppen fx uro, svedtendens, smerter i maven - de såkaldte abstinenssymptomer. Som misbruget udvikler sig, må man efterhånden tage en større mængde af stoffet for at opnå en rus.  

Hvordan forløber sygdommen?

Forløbet af et medicinmisbrug varierer meget, men som regel er der gode perioder, hvor misbruget er under kontrol, og andre perioder, hvor misbruget er ude af kontrol. Er der først udviklet afhængighed, er forløbet langvarigt og vil være præget af mange følgetilstande med dårligt helbred, nedsat arbejdsevne og dårlig økonomi. 

Hvem får sygdommen?

I Danmark vil ca. 5 ud af 100 på et eller andet tidspunkt i livet få et alvorligt medicinmisbrug.

Hvad er årsagen til medicinmisbrug?

Hvis man regelmæssigt indtager store mængder medicin, fx beroligende eller smertestillende medicin, kan man blive afhængig. Psykiske lidelser og belastende livsvilkår kan også medvirke til at udvikle et misbrug. Nogle mennesker udvikler et misbrug, fordi de tidligere har fået medicin som led i behandlingen af en sygdom, hvor de fik en behagelig rusvirkning. 

Undersøgelser ved medicinmisbrug

En grundig psykiatrisk vurdering og en generel helbredsundersøgelse for at lægen kan stille diagnosen og vurdere følgerne af misbruget.  

Behandling af medicinmisbrug

Behandlingen omfatter medicin, samtaleterapi og forskellige former for social støtte og revalidering. Den medicinske behandling kan sjældent stå alene. Nedtrapningen og den forebyggende behandling med medicin bør være et led i en samlet misbrugsbehandling, der tager fat om medicinske, psykologiske og sociale problemer.

Lægemidler, som anvendes i forbindelse med afvænning fra misbrug af medicin, skal forhindre, at man får abstinenssymptomer, og forebygge, at man får tilbagefald. 

Lægemidler

Misbrug af morfin og morfinlignende midler

Clonidin og morfinlignende stoffer, fx buprenorphin og metadon, bruges til behandling af abstinenser hos misbrugere af morfin og lignende stoffer. De morfinlignende midler forebygger desuden tilbagefald under den langsomme nedtrapning fra misbruget. Endelig benyttes de til langtidsbehandling hos personer, der ikke kan undvære stofferne.

Naloxon anvendes ved forgiftningstilstande og naltrexon ved forebyggelse efter, at man er ophørt med misbruget. Hvis man er i behandling med naltrexon og indtager morfin, udebliver rusvirkningen, idet naltrexon ophæver virkningen af morfin. 

 

Suboxone® indeholder både buprenorphin og naloxon og bruges sammen med terapi til vedligeholdelse af stoffrihed hos afvænnede patienter. 

Misbrug af benzodiazepiner

  • Benzodiazepiner benyttes i behandlingen af abstinenser. Princippet er, at man erstatter misbrugsstoffet med et andet benzodiazepin (chlordiazepoxid, clobazam, clonazepam, diazepam), der udskilles langsommere af kroppen. Ved at indgive en tilstrækkelig høj dosis kan abstinenssymptomerne fjernes eller mildnes, og man kan herefter gradvist aftrappe behandlingen. Det er vigtigt, at aftrapningen sker langsomt.
  • Phenemal kan anvendes i behandlingen. Det virker på samme måde som benzodiazepiner, men det er mere giftigt ved overdosering, kræver grundig observation og anvendes derfor sjældnere og efterhånden kun på hospitaler.
  • Carbamazepin kan også bruges til behandling af abstinenssymptomer ved misbrug af benzodiazepiner. Den præcise mekanisme er ikke kendt.
Benzodiazepiner til behandling af abstinenser
Carbamazepin til behandling af abstinenser

Carbamazepin er et middel mod epilepsi, men stoffet kan også anvendes til behandling af abstinenser efter alkoholmisbrug eller medicinmisbrug. Carbamazepin anvendes især, hvis der er problemer med at anvende benzodiazepiner (overfølsomhed, misbrug af benzodiazepiner). Sjældent brugt i Danmark. 

Phenemal til behandling af abstinenser

Phenemal anvendes til behandling af abstinenser efter alkoholmisbrug eller medicinmisbrug, især hvor der er tilløb til kramper. Bruges kun på hospitalsafdelinger med mulighed for intensiv overvågning og hovedsageligt kun på psykiatriske afdelinger. 

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere

Raben Rosenberg (Forfatter)