Buvidal bruges til behandling af

Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Dispenseringsformer

depotinj.væske, opl.

Buvidal

N07BC01
 

Buvidal er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Buvidal anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden. 

 • Dosis kan gives ugentligt eller månedligt.

 

Behandlingsstart  

 • Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).
 • Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til højst 30 mg dgl., før man skifter til injektionsbehandling med buprenorphin.
 • Før man starter behandling med indsprøjtning, skal det sikres, at man kan tåle buprenorphin.

 

Skift fra resoribletter 

Ved behandling med resoribletter kan der skiftes til behandling med injektion, når man er i fast vedligeholdelsesbehandling. 

 

Vedligeholdelsesbehandling 

 • Der gives sædvanligvis 8-32 mg ugentligt eller 64-128 mg månedligt.
 • Ved behov kan man give højst en ekstra dosis på 8 mg mellem de normale ugentlige eller månedlige doseringer.
 • Ved glemt dosis gives næste dosis snarest muligt.

 

Bemærk:  

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 16 år og ældre over 65 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenslignende symptomer, Smerter.
Hovedpine.
Kvalme.
Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Tandgener.
Aggressivitet, Angst, Depression, Døsighed, Nervøsitet, Psykoser, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed.
Knoglesmerter, Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter, Nakkesmerter, Rygsmerter, Øget muskelspænding.
Astma, Gaben, Halsbetændelse, Hoste, Høfeber, Åndenød.
Infektioner, Influenzalignende symptomer, Luftvejsinfektion.
Betændelse i lymfekirtler.
Migræne, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Afslapning af karrenes muskler, Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Svimmelhed, Utilpashed.
Brystsmerter, Smertefulde menstruationer.
Hududslæt.
Nedsat appetit.
Hjertebanken.
Forstørrede pupiller, Tåreflåd.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hallucinationer.
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne.
Nedsat vejrtrækning.
Ikke kendt. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Fysisk og psykisk afhængighed.
Manglende vandladning.

De hyppigste bivirkninger svarer til de sædvanlige symp-tomer ved afvænning fra morfin eller morfinlignende midler. 

Bør ikke anvendes

Ved meget dårligt fungerende lunger eller ved akut alkoholforgiftning bør midlet ikke anvendes. 

Særlige advarsler

 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol, som bør undgås under behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 16-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen og under behandlingen skal leverens funktion kontrolleres. Hvis man har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis man samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal man være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning).
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buvidal, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfin eller morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosis. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.
 • Naltrexon (middel mod stofmisbrug) kan blokere buprenorphins virkning og fremkalde abstinenssymptomer.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Resoribletter: 7 døgns karantæne. Injektionsvæske: 25 døgns karantæne

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Halveringstiden i blodet () ca. 32 timer (resoribletter) og 3-5 dage (depot-injektionsvæske).
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.

 

Håndtering 

 • Før injektionen kan udføres, indsættes stempelstangen i den forfyldte injektionssprøjte og beskyttelseshætten fjernes.
 • Injektionssprøjten holdes lodret (i en vinkel på ca. 90º) under injektionen og stemplet trykkes ned til det låses fast mellem vingerne på kanylebeskytteren.
 • Stemplet holdes fast, indtil injektionssprøjten er fjernet fra fra huden. Herefter kan stemplet slippes, hvilket vil få kanylebeskytteren til automatisk at dække kanylen.
 • Se i øvrigt indlægssedlen for mere detaljeret instruktion i anvendelsen.

Lægemiddelformer

Depotinjektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte indeholder 8 mg, 16 mg, 24 mg, 32 mg, 64 mg, 96 mg eller 128 mg buprenorphin. 

Hjælpestoffer

Andre:
Glyceroldioleat : depotinj.væske, opl. 8 mg, depotinj.væske, opl. 16 mg, depotinj.væske, opl. 24 mg, depotinj.væske, opl. 32 mg, depotinj.væske, opl. 64 mg, depotinj.væske, opl. 96 mg, depotinj.væske, opl. 128 mg
Ethanol : depotinj.væske, opl. 8 mg, depotinj.væske, opl. 16 mg, depotinj.væske, opl. 24 mg, depotinj.væske, opl. 32 mg, depotinj.væske, opl. 64 mg, depotinj.væske, opl. 96 mg, depotinj.væske, opl. 128 mg
Soyaphosphatidylcholin : depotinj.væske, opl. 8 mg, depotinj.væske, opl. 16 mg, depotinj.væske, opl. 24 mg, depotinj.væske, opl. 32 mg, depotinj.væske, opl. 64 mg, depotinj.væske, opl. 96 mg, depotinj.væske, opl. 128 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotinj.væske, opl. 8 mg 1 stk. 791,55
Recept depotinj.væske, opl. 16 mg 1 stk. 791,55
Recept depotinj.væske, opl. 24 mg 1 stk. 791,55
Recept depotinj.væske, opl. 32 mg 1 stk. 791,55
Recept depotinj.væske, opl. 64 mg 1 stk. 3.337,20
Recept depotinj.væske, opl. 96 mg 1 stk. 3.337,20
Recept depotinj.væske, opl. 128 mg 1 stk. 3.337,20
 
 
 

Revisionsdato

10.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...