Risolid®

N05BA02
 

Risolid® er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Risolid® anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Angst og uro 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ældre. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet eventuelt stigende til 10 mg 2-3 gange i døgnet.

 

Alkoholabstinenser
Der kan være store individuelle forskelle i behov. 

Sædvanlig begyndelsesdosis er 20-25 mg 4 gange i døgnet eller 50 mg 4 gange i døgnet. Traditionelt aftrappes efter et fast skema over 8 henholdsvis 10 dage afhængigt af begyndelsesdosis. 

Ældre. Nedsat dosis, evt. til halvdelen. 

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min) 

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed, Træthed.
Hæmning af centralnervesystemet  (besvær med at styre arme og ben, muskelsvaghed, sløvhed), Hovedpine.
Besvimelsesanfald.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hukommelsesbesvær.
Impotens, Nedsat sexlyst.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Angst, Forvirring, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Nedsat vejrtrækning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Nedbrydning af slimhinder.
Ophobning af galde, Ødelæggelse af levercellerne, Gulsot.
Leverpåvirkning.
Alvorlig bindevævssygdom.
Overfølsomhed over for sollys.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Uventede pskykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Hvis man lider af den sjældne arvelige sygdom porfyri, skal midlet undgås da det kan udløse akutte sygdomsanfald.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Midlet anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. en øget risiko for afhængighed og misbrug.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion 

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Risolid®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Risolid®.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-48 timer.
 • Chlordiazepoxid bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethyldiazepam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () for N-desmethyldiazepam er 2-5 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) chlordiazepoxid.  

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 25 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 24 stk. 108,35
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 234,90
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 24 stk. 82,80
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 247,05

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Klopoxid "DAK" Takeda Pharma, Chlordiazepoxid, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg
Klopoxid "DAK" Takeda Pharma, Chlordiazepoxid, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

30.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...