Klopoxid "DAK"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klopoxid "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Klopoxid "DAK" bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klopoxid "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Klopoxid "DAK" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Klopoxid "DAK" bruges mod

 

Klopoxid "DAK" er et beroligende middel, der anvendes ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug. Benzodiazepin.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Klopoxid "DAK"

Mad og drikke

Mad og drikke

filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Kan om nødvendigt knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Angst og uro   

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ældre. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet eventuelt stigende til 10 mg 2-3 gange i døgnet.

   

Alkoholabstinenser   

Der kan være store individuelle forskelle i behov.   

 • Ved indlæggelse doseres efter en individuel vurdering af abstinenssymptomerne og under regelmæssig kontrol af læge eller plejepersonale.
 • Ved behandling uden for sygehus aftrappes traditionelt efter et fast skema.
 • Ældre har oftest behov for nedsat dosis, evt. til halvdelen.
 • Der er kørselsforbud under behandlingen og normalt i 14 dage efter sidste dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved behandling af angst og uro: Særligt længerevarend...

Ved behandling af angst og uro: Særligt længerevarende behandling med benzodiazepiner som Klopoxid "DAK" medfører fysisk og psykisk afhængighed og dermed abstinenssymptomer (fx søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for sanseindtryk), når behandlingen stoppes. Behandlingen bør derfor normalt ikke stoppes pludseligt, men aftrappes.    

Aftrapningen kan ske over få dage efter kort tids behandling (4-6 uger), mens den kan strække sig over flere måneder, hvis man har være i behandling i længere tid.   

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Balanceforstyrrelser Træthed
Hæmning af centralnervesystemet  (besvær med at styre arme og ben, muskelsvaghed, sløvhed), Svimmelhed Hovedpine
Besvimelsesanfald
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hukommelsesbesvær
Impotens Nedsat sexlyst
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Angst, Forvirring, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Nedsat vejrtrækning
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nedbrydning af slimhinder
Ophobning af galde, Ødelæggelse af levercellerne Gulsot
Leverpåvirkning
Alvorlig bindevævssygdom
Overfølsomhed over for sollys
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Uventede pskykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

Det skal du vide, når du tager Klopoxid "DAK"

Hvornår må du ikke tage Klopoxid "DAK"

Hvornår må du ikke tage Klopoxid "DAK"

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Hvis man lider af den sjældne arvelige sygdom porfyri, skal midlet undgås da det kan udløse akutte sygdomsanfald.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed ...
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Klopoxid "DAK" bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Klopoxid "DAK" skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør Klopoxid "DAK" ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Tidligere alkohol- og medicinafhængighed. Anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- eller medicinafhængighed pga. risikoen for udvikling af nyt afhængighedssyndrom.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker Klopoxid "DAK"s sløvende virkning.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis ved dårligt fungerende lever på grund af risiko for ophobning af stoffet i kroppen.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Klopoxid "DAK"

Anden medicin sammen med Klopoxid "DAK"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Klopoxid "DAK".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Klopoxid "DAK".

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Generelt f...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klopoxid "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Klopoxid "DAK" bliver forstærket.

Alkohol og Klopoxid "DAK"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klopoxid "DAK".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Klopoxid "DAK" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Klopoxid "DAK" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Angst og uro  

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ældre. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet eventuelt stigende til 10 mg 2-3 gange i døgnet.

  

Alkoholabstinenser  

Der kan være store individuelle forskelle i behov.  

 • Ved indlæggelse doseres efter en individuel vurdering af abstinenssymptomerne og under regelmæssig kontrol af læge eller plejepersonale.
 • Ved behandling uden for sygehus aftrappes traditionelt efter et fast skema.
 • Ældre har oftest behov for nedsat dosis, evt. til halvdelen.
 • Der er kørselsforbud under behandlingen og normalt i 14 dage efter sidste dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)  

Sådan virker Klopoxid "DAK"

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-48 timer.
 • Chlordiazepoxid bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethyldiazepam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () for N-desmethyldiazepam er 2-5 døgn.

Klopoxid "DAK" kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 218,15
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 164,45
 
Klopoxid "DAK" markedsføres af: Takeda Pharma
 
 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...