Buprenorphin/Naloxon "Mylan"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Buprenorphin/Naloxon "Mylan". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Buprenorphin/Naloxon "Mylan" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Buprenorphin/Naloxon "Mylan". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Buprenorphin/Naloxon "Mylan" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb. bruges mod

Buprenorphin/Naloxon "Mylan" er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin). Kombinationspræparat.  

 

Buprenorphin/Naloxon "Mylan" anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
sublinguale resoribletter  2+0,5 mg og 8+2 mg.
 • Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

sublinguale resoribletter  2+0,5 mg og 8+2 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
sublinguale resoribletter  2+0,5 mg og 8+2 mg.
 • Må ikke synkes hele eller halve.   

 • Lægges under tungen.   

 • Opløses i munden i løbet af 5-10 minutter.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.   

Når midlet tages normalt, har naloxon ingen effekt og der doseres efter indholdet af buprenorphin.   

   

Behandlingsstart   

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).   

   

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 40 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).    

   

Vedligeholdelsesbehandling   

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.   

   

Bemærk:   

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme
Hovedpine
Søvnløshed
Øget svedtendens
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dovent øje, Ændret tåredannelse
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Opkastning
Smerter Feber, Kraftesløshed, Kuldegysninger, Utilpashed
Leverpåvirkning
Nældefeber
Influenzalignende symptomer
Faldtendens
Vægttab
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Øget muskelspænding Muskelsmerter
Migræne, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Nervøsitet, Søvnighed, Tankeforstyrrelser
Unormal urin
Rejsningsproblemer Brystsmerter, Nedsat sexlyst
Halsbetændelse, Hoste, Høfeber
Hudkløe, Hududslæt
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader Forhøjet antal hvide blodlegemer
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Øjenbetændelse Små pupiller
Misfarvning af tungen, Sår i munden
Hedeslag, Lav legemstemperatur
Allergiske reaktioner
Forhøjet kreatinin i blodet
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker Nedsat appetit
Kramper, Ledbetændelse
Hukommelsesbesvær, Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser
Aggressivitet, Opstemthed, Sløvhed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop Unormale drømme
Blod i urinen, Manglende vandladning, Nyresten, Protein i urinen, Urinvejsinfektion Smertefuld vandladning
Betændelse i og omkring skeden, Blødning fra livmoderen, Udebleven menstruation Kraftig menstruation, Manglende eller forsinket sædafgang
Astma, Åndenød Gaben
Alvorlig hudreaktion, Hårtab Acne, Små knuder i huden, Tør hud
Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Hjernebetændelse pga. leversygdom
Hallucinationer
Nyresvigt ved alvorlig leversygdom
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig

Abstinenssymptomer forekommer hyppigt, og en stor del af bivirkningerne skyldes sandsynligvis abstinenser.  

Det skal du vide, når du tager Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Hvornår må du ikke tage Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Hvornår må du ikke tage Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. Bør desuden ikke anvendes ved akut alkoholforgiftning.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes a...
 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen, anbefales det, at leverens funktion kontrolleres. Hvis du har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis du samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal du være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning). Regelmæssig kontrol af leverens funktion under behandlingen anbefales også i disse tilfælde.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Bør undgås, hvis man lider af en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen (QT-forlængelse).
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Søvnforstyrret vejrtrækning   

Midlet kan øge risikoen for forstyrret vejrtrækning, når man sover. Hvis man får symptomer på vejrtrækningsbesvær, når man sover, bør det overvejes om dosis skal nedsættes.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Anden medicin sammen med Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprenorphin/Naloxon "Mylan".
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Buprenorphin/Naloxon "Mylan". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Buprenorphin/Naloxon "Mylan" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Buprenorphin/Naloxon "Mylan".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Buprenorphin/Naloxon "Mylan" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Buprenorphin/Naloxon "Mylan" vil blive betrag...

Brug af Buprenorphin/Naloxon "Mylan" vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Buprenorphin/Naloxon "Mylan" må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.  

Når midlet tages normalt, har naloxon ingen effekt og der doseres efter indholdet af buprenorphin.  

  

Behandlingsstart  

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).  

  

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 40 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).   

  

Vedligeholdelsesbehandling  

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.  

  

Bemærk:  

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Sådan virker Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.

 • Buprenorphin virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Naloxon er tilsat for at forhindre, at midlet kan misbruges, idet naloxon ophæver virkningen af buprenorphin, hvis midlet opløses og indsprøjtes i en blodåre.
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 32 timer (buprenorphin) og 1-2 timer (naloxon).

Hvad indeholder Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
Buprenorphin (2 mg)
Naloxon (0,500 mg)
Smag
Andre
8+2 mg
Buprenorphin (8 mg)
Naloxon (2 mg)
Smag
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb. kan erstattes med

  

sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
 
sublinguale resoribletter 8+2 mg
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  2+0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Sublinguale resoribletter  8+2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,5 x 11,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 2+0,5 mg 28 stk. (unit-dose) 233,95
Recept sublinguale resoribletter 8+2 mg 28 stk. (unit-dose) 327,35
 
Buprenorphin/Naloxon "Mylan", komb. markedsføres af: Viatris
 
 
 

Revisionsdato

19.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...