Subutex®

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Subutex®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Subutex® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Subutex®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Subutex® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Resoribletter: 7 døgns karantæne. Injektion...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Subutex® bruges mod

 

Subutex® er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin).  

  

Subutex® anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Subutex®

Mad og drikke

Mad og drikke

sublinguale resoribletter  2 mg.
 • Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

sublinguale resoribletter  2 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
sublinguale resoribletter  2 mg.
 • Må ikke synkes hele.   

 • Lægges under tungen.   

 • Opløses i munden i løbet af 5-10 minutter.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.   

   

Behandlingsstart   

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).   

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 40 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).    

   

Vedligeholdelsesbehandling   

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.   

   

Bemærk:   

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år og ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Smerter Abstinenslignende symptomer
Hovedpine
Søvnløshed
Øget svedtendens
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i lymfekirtler
Hjertebanken
Forstørrede pupiller, Tåreflåd
Mavesmerter, Tandgener Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Utilpashed
Infektioner, Luftvejsinfektion Influenzalignende symptomer
Nedsat appetit
Knoglesmerter, Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Øget muskelspænding Muskelsmerter, Nakkesmerter
Migræne, Rysten, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Angst, Depression, Nervøsitet, Psykoser, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed Døsighed
Brystsmerter, Smertefulde menstruationer
Astma, Åndenød Gaben, Halsbetændelse, Hoste, Høfeber
Hududslæt
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne
Hallucinationer
Nedsat vejrtrækning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Fysisk og psykisk afhængighed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Manglende vandladning
Muskelsammentrækninger i luftrørene
 • De hyppigste bivirkninger svarer til de sædvanlige symptomer ved afvænning fra morfin eller morfinlignende midler.
 • Morfin og morfinlignende midler kan give vejrtrækningsbesvær, mens man sover. Ved tegn på vejrtrækningsbesvær bør en lavere dosis overvejes.

Det skal du vide, når du tager Subutex®

Hvornår må du ikke tage Subutex®

Hvornår må du ikke tage Subutex®

Ved meget dårligt fungerende lunger samt ved akut alkoholforgiftning bør midlet ikke anvendes.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes a...
 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol, som bør undgås under behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Lavt blodtryk
  • Nedsat stofstifte
  • Dårligt fungerende binyrebark
  • Lidelser i galdegangen
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Forstørret prostata
  • Forsnævring af urinvejene
  • Tilstande med øget tryk i kraniet
  • Tidligere tilfælde af kramper.
 • Forsigtighed anbefales ved behandling af unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen, anbefales det, at leverens funktion kontrolleres. Hvis du har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis du samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal du være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning). Regelmæssig kontrol af leverens funktion under behandlingen anbefales også i disse tilfælde.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Bør undgås, hvis man lider af en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen (QT-forlængelse).
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Søvnforstyrret vejrtrækning   

Midlet kan øge risikoen for forstyrret vejrtrækning, når man sover. Hvis man får symptomer på vejrtrækningsbesvær, når man sover, bør det overvejes om dosis skal nedsættes.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Subutex®

Anden medicin sammen med Subutex®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Subutex®, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfin eller morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosis. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.
 • Naltrexon (middel mod stofmisbrug) kan blokere buprenorphins virkning og fremkalde abstinenssymptomer.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression, visse midler mod epilepsi og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (fentanyl og tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand), der kræver hurtig lægehjælp.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Subutex®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Subutex® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Subutex®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Subutex®.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Subutex® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Resoribletter: 7 døgns karantæne. Injektionsvæske: 25 døgns karantæne
Forbudt

Doping

Brug af Subutex® vil blive betragtet som doping i kon...

Brug af Subutex® vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Subutex® må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.  

  

Behandlingsstart  

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).  

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 40 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).   

  

Vedligeholdelsesbehandling  

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.  

  

Bemærk:  

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år og ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Sådan virker Subutex®

 • Virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Halveringstiden i blodet () ca. 32 timer (resoribletter) og 3-5 dage (depot-injektionsvæske).
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.

Hvad indeholder Subutex®?

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  2 mg

Præg:
B2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
sublinguale resoribletter 2 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 2 mg
Subutex
7 stk. (blister) 94,50
 
Subutex® markedsføres af: Indivior
 
 
 

Revisionsdato

13.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...