Buprenorphin/Naloxon "G.L. Pharma" bruges til behandling af

Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Dispenseringsformer

sublinguale resoribletter

Buprenorphin/Naloxon "G.L. Pharma"

N07BC51
 

Buprenorphin/Nalaxon "G.L. Pharma" er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin). Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Buprenorphin/Nalaxon "G.L. Pharma" anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer. 

Doseringsforslag

Findes som resoribletter, der lægges under tungen. 

Når midlet tages normalt, har naloxon ingen effekt og der doseres efter indholdet af buprenorphin. 

 

Behandlingsstart 

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon). 

 

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 40 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).  

 

Vedligeholdelsesbehandling 

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist. 

 

Bemærk: 

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dovent øje, Ændret tåredannelse.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Opkastning.
Smerter, Svimmelhed, Feber, Kraftesløshed, Kuldegysninger, Utilpashed.
Leverpåvirkning.
Nældefeber.
Influenzalignende symptomer.
Faldtendens.
Vægttab.
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Øget muskelspænding, Muskelsmerter.
Migræne, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Nervøsitet, Søvnighed, Tankeforstyrrelser.
Unormal urin.
Rejsningsproblemer, Brystsmerter, Nedsat sexlyst.
Halsbetændelse, Hoste, Høfeber.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, Forhøjet antal hvide blodlegemer.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Langsom puls, Hjertebanken, Hurtig puls.
Øjenbetændelse, Små pupiller.
Misfarvning af tungen, Sår i munden.
Hedeslag, Lav legemstemperatur.
Allergiske reaktioner.
Forhøjet kreatinin i blodet.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker, Nedsat appetit.
Kramper, Ledbetændelse.
Hukommelsesbesvær, Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Aggressivitet, Opstemthed, Sløvhed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Unormale drømme.
Blod i urinen, Manglende vandladning, Nyresten, Protein i urinen, Urinvejsinfektion, Smertefuld vandladning.
Betændelse i og omkring skeden, Blødning fra livmoderen, Udebleven menstruation, Kraftig menstruation, Manglende eller forsinket sædafgang.
Astma, Åndenød, Gaben.
Alvorlig hudreaktion, Hårtab, Acne, Små knuder i huden, Tør hud.
Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne, Gulsot.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Hjernebetændelse pga. leversygdom.
Hallucinationer.
Nyresvigt ved alvorlig leversygdom.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig.

Abstinenssymptomer forekommer hyppigt, og en stor del af bivirkningerne skyldes sandsynligvis abstinenser. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. Bør desuden ikke anvendes ved akut alkoholforgiftning. 

Særlige advarsler

 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen og under behandlingen skal leverens funktion kontrolleres. Hvis man har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis man samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal man være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning).
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Bør undgås, hvis man lider af en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen (QT-forlængelse).
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Søvnforstyrret vejrtrækning 

Midlet kan øge risikoen for forstyrret vejrtrækning, når man sover. Hvis man får symptomer på vejrtrækningsbesvær, når man sover, bør det overvejes om dosis skal nedsættes. 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprenorphin/Naloxon "G.L. Pharma".
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Buprenorphin virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Naloxon er tilsat for at forhindre, at midlet kan misbruges, idet naloxon ophæver virkningen af buprenorphin, hvis midlet opløses og indsprøjtes i en blodåre.
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 32 timer (buprenorphin) og 1-2 timer (naloxon).

Lægemiddelformer

Resoribletter, sublinguale 

 

1 resoriblet (delekærv) indeholder: 

 • 2 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,5 mg naloxon (som hydrochlorid)
 • 8 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2 mg naloxon (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : sublinguale resoribletter 2+0,5 mg, sublinguale resoribletter 8+2 mg
Lime : sublinguale resoribletter 2+0,5 mg, sublinguale resoribletter 8+2 mg
Andre:
Lactose : sublinguale resoribletter 2+0,5 mg, sublinguale resoribletter 8+2 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 2+0,5 mg 7 stk. (blister) 96,25
Recept sublinguale resoribletter 8+2 mg 7 stk. (blister) Udgået 19-09-2022
Recept sublinguale resoribletter 8+2 mg 7 stk. (blister) 217,40
Recept sublinguale resoribletter 2+0,5 mg 28 stk. (blister) 191,85
Recept sublinguale resoribletter 2+0,5 mg 28 stk. (blister) Udgået 18-04-2022
Recept sublinguale resoribletter 8+2 mg 28 stk. (blister) 216,05
Recept sublinguale resoribletter 8+2 mg 28 stk. (blister) Udgået 18-04-2022

Substitution

sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
Bunalict Sandoz, Buprenorphin, Naloxon, sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
Buprenorphin/Naloxon "Mylan" Viatris, Buprenorphin, Naloxon, sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
Suboxone Indivior, Buprenorphin, Naloxon, sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
 
sublinguale resoribletter 8+2 mg
Bunalict Sandoz, Buprenorphin, Naloxon, sublinguale resoribletter 8+2 mg
Buprenorphin/Naloxon "Mylan" Viatris, Buprenorphin, Naloxon, sublinguale resoribletter 8+2 mg
Suboxone Indivior, Buprenorphin, Naloxon, sublinguale resoribletter 8+2 mg
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  2+0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
 

Sublinguale resoribletter  8+2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,5 x 11,5
sublinguale resoribletter 8+2 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

07.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...