Rivotril®

N03AE01
 

Rivotril® er et middel mod epilepsi. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rivotril® anvendes 

Doseringsforslag

Findes som tabletter og orale dråber (væske til at drikke). 

 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Øges med 0,5 mg hver 3. dag til højst 6 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,01-0,025 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Vedligeholdelsesdosis. 0,05-0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fysisk og psykisk afhængighed, Tilvænning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Svimmelhed, Træthed.
Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben.
Søvnighed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Synsforstyrrelser.
Fordøjelsesbesvær.
Allergiske reaktioner.
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Hovedpine.
Depression, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Talebesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro, Rastløshed.
Nedsat sexlyst.
Hårtab, Hudkløe, Hududslæt, Ændret farve i huden.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Ufrivillig vandladning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Hjertestop, Hjertesvigt.

Hos småbørn og spædbørn kan der ses øget udskillelse af slim fra lunger og spytkirtler. I sjældne tilfælde kan midlet fremprovokere et epileptisk krampeanfald. 

 

Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • meget dårligt fungerende lunger
 • den sjældne arvelige sygdom, porfyri, der viser sig ved kolikagtige, stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.

 

Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelse eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

 

Indhold af benzylalkohol  

Orale dråber 2,5 mg/ml indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.  

Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.  

Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.  

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler og midler mod psykoser forstærker Rivotril®s sløvende virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 30-40 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 6 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 2 mg (krydskærv) clonazepam. 

Orale dråber. 1 ml indeholder 2,5 mg clonazepam i propylenglycol (1 ml = 25 dråber). 

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : orale dråber 2,5 mg/ml
Konservering:
Benzylalkohol : orale dråber 2,5 mg/ml
Benzylbenzoat : orale dråber 2,5 mg/ml
Smag:
Fersken : orale dråber 2,5 mg/ml
Andre:
Lactose : tabletter 0,5 mg, tabletter 0,5 mg  (Orifarm) , tabletter 2 mg
Propylenglycol : orale dråber 2,5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 150 stk. Udgået 05-09-2022
Recept tabletter 0,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 150 stk. (blister) 115,00
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 100,70
Recept tabletter 2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 105 stk. (blister) 186,90
Recept orale dråber 2,5 mg/ml 10 ml 49,45

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
ROCHE, 0,5
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 0,5 mg
 

Tabletter  2 mg

Præg:
ROCHE, 2
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 2 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

07.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...