Frisium®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Frisium®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Frisium® bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Frisium®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Frisium® bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hv...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Frisium® bruges mod

Frisium® er et beroligende middel. Benzodiazepin.  

 

Frisium® anvendes  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Frisium®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  10 mg, 10 mg og 10 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  10 mg, 10 mg og 10 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  10 mg, 10 mg og 10 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Angst og uro   

 • Voksne. Sædvanligvis 1-3 tabletter (10-30 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
  Behandlingsvarighed normalt højst 8-12 uger.

   

Epilepsi   

 • Voksne. Sædvanligvis 1-8 tabletter (10-80 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis ½ tablet (5 mg) i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg/kg legemsvægt. Forsigtighed ved dosisøgning.

   

Bemærk:   

 • Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Tabletterne kan evt. knuses og drysses på kold, blød og syrlig mad, fx æblemos, umiddelbart før indtagelsen.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Træthed
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Tilvænning
Nedsat appetit
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedspåvirkning, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Aggressivitet, Depression, Talebesvær, Uro og rastløshed Irritabilitet, Rastløshed
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dobbeltsyn
Faldtendens
Vægtøgning
Hukommelsesbesvær  (visse tilfælde forbundet med paradokse psykiske reaktioner)
Angst, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro Mareridt
Nedsat sexlyst
Hududslæt
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ufrivillige øjenbevægelser
Fysisk og psykisk afhængighed, Lav legemstemperatur
Alvorlig hudreaktion Nældefeber
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Gangforstyrrelser
Nedsat reaktionsevne, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd Søvnforstyrrelser
Nedsat vejrtrækning*
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde**, Overfølsomhed over for sollys

* Særligt set hos personer, der i forvejen har nedsat åndrdrætsfunktion, fx astma eller hjerneskade.  

** Hovedsageligt set ved samtidigt brug af andre lægemidler, der kan give alvorlige hudreaktioner. Tilfælde med dødelig udgang er forekommet.   

 • Paradokse psykiske reaktioner er forekommet (fx aggressivitet, angst, hallucinationer). Ses de, skal behandlingen afbrydes.

Det skal du vide, når du tager Frisium®

Hvornår må du ikke tage Frisium®

Hvornår må du ikke tage Frisium®

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed ved skift til/fra behandling med clobazam-præp...
 • Forsigtighed ved skift til/fra behandling med clobazam-præparater som oral suspension, da der ved indtagelse af tilsvarende middel med oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af Frisium® tabletter.
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Ved behandling af angst og uro bør midlet derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved muskelsvaghed, da tilstanden kan forværres.
 • Særligt i de første 8 uger af behandlingen skal man holde øje med evt. hudreaktioner. Ved tegn på alvorlige hudreaktioner skal man stoppe behandlingen med det samme.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Frisium®

Anden medicin sammen med Frisium®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse midler, fx stiripentol (middel mod epilepsi), fluconazol (svampemiddel), fluvoxamin (middel mod depression) samt alkohol kan øger virkningen af clobazam.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Frisium®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Frisium®.

   

Cannabidiol (cannabis)   

Samtidig brug af cannabidiol kan forstærke den sløvende virkning og det kan være nødvendigt, at nedsætte dosis af Frisium®. Kombination med cannabidiolholdige produkter, der ikke er lægemidler, bør undgås pga. det uforudsigelige indhold af cannabidiol.    

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Frisium®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Frisium® bliver forstærket.

Alkohol og Frisium®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Frisium®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Frisium® bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Frisium® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Angst og uro  

 • Voksne. Sædvanligvis 1-3 tabletter (10-30 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
  Behandlingsvarighed normalt højst 8-12 uger.

  

Epilepsi  

 • Voksne. Sædvanligvis 1-8 tabletter (10-80 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis ½ tablet (5 mg) i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg/kg legemsvægt. Forsigtighed ved dosisøgning.

  

Bemærk:  

 • Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Tabletterne kan evt. knuses og drysses på kold, blød og syrlig mad, fx æblemos, umiddelbart før indtagelsen.

Sådan virker Frisium®

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder inden for 1-4 timer.
 • Clobazam bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethylclobazam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er ca. 36 timer (clobazam) og ca. 79 timer (N-desmethylclobazam). Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 døgn.

Hvad indeholder Frisium®?

Clobazam.  

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 10 mg
Andre
10 mg  (Orifarm)
Andre
10 mg
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
GL, B,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 40 stk. (blister) Udgået 03-04-2023
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 40 stk. (blister) 196,00
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 45 stk. (blister) 243,15
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) Udgået 01-05-2023
Recept tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 240,00
 
Frisium® markedsføres af: Sanofi
 
 
 

Revisionsdato

23.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...